Akbank LAB

Aş Kendini Kurum İçi Girişimcilik Programı

Web site vaka kare (1).png

Hakkında

Akbank İnovasyon Merkezi: Akbank LAB

Akbank’ın yenilikçi vizyonuyla hayata geçirilen Akbank LAB’de, 2016 yılından bu yana finansal servislerde inovasyon odaklı çalışmalar yürütülmektedir. LAB ekibi inovasyonun banka kültürünün ayrılmaz bir parçası olmasını sağlamak, inovatif ürün ve hizmetleri en hızlı şekilde sunmak için çalışmaktadır. Hem lokal hem global girişimcilik ekosistemi ile yakından iletişim kurarak yenilikçi girişimler ve çalışmalarıyla Akbank’ı geleceğe taşıyacak projeleri hayata geçirmektedir. Bugüne kadar yüzlerce fikir içinden 30'a yakın kavram kanıtlama çalışması yapılmış, bu çalışmalar sonrasında başarılı bulunan 13 proje ise hayata geçirilmiştir.

Akbank LAB, Akbank'ın inovatif şirketlerin iş birliği yapmak isteyecekleri ilk banka olmasını sağlamak için lokal ve global yenilikleri hızlı bir şekilde adapte etmeye devam etmektedir, aynı zamanda banka içerisinde tüm Akbanklıların katılabildiği inovasyon süreçlerinin tasarımını ve koordinatörlüğünü yürütmektedir.

Mesele

Her sene düzenlenen Aş Kendini İnovasyon Yarışması’nı katılımcıların yetkinliklerini geliştirmeye odaklı bir Kurum içi Girişimcilik Programı’na dönüştürerek; sektör trendleri ve keşfedilen ihtiyaçlara yönelik olarak şirket stratejisine uygun iş modelleri tasarlamak ve bunları gerçek müşteriler üzerinde test ederek kurum içinde hayata geçecek ürün ve hizmetler üretmektir.

Metot

Süreç, tasarım düşüncesi ve yalın girişim metodolojileri; zihin haritası, problem önceliklendirme, persona keşfi, deneyim haritası oluşturma, iç görü toplama, iç görüleri anlamlandırma, fikir geliştirme, değer teklifi kurulumu, iş modeli üretimi gibi kanvaslara ek olarak MVP & MVE tasarımları, dijital reklam ve doğrulama faaliyetleri ile yürütülmüştür.

Süreç

Sürece, şirketin mevcut inovasyon doygunluk seviyesinin kademeler ve departmanlar kırılımında ölçülmesi ve 9 farklı başlıkta analizinin yapılması ile başlanmıştır. Bu ölçüm GOOINN’e ait ölçüm soruları ve farklı kademeden çalışanlar ile yapılan çalıştaylar ile gerçekleştirilmiştir. Çalışma sonucunda şirketin iç süreçlerde ve müşteri ile temas ettiği noktalardaki ihtiyaçları belirlenmiş, mevcut stratejiler ile inovasyon stratejileri eş güdümlü hale getirilerek 2 yıllık inovasyon planı haline dönüştürülmüştür. Böylece fikir çağrısı yapılacak odak alanları belirlenmiştir.

Fikir çağrısı sonucunda çeşitli kriterlere göre değerlendirilen başvurular arasından 10 tanesi kısa listeye alınmıştır. Bu fikirler tüm şirkete duyurularak, fikirler için çalışacak girişim takımlarının belirlenebilmesi için takım çağrısı açılmıştır. Başvuru sahiplerine 3 farklı değerlendirme anketi yapılarak, potansiyel takım havuzu ve programa dahil olacak 5 final fikir önerisi belirlenmiş, bu havuz ile yapılan simülasyon günü ile birlikte final takımlar oluşturulmuştur.

5 kişiden oluşan 5 takım ile birlikte 10 haftalık ön hızlandırma turu ve 5 haftalık mentorluk çalışması gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmalar her takımın kendine ait saatlerde GOOINN ile bire bir yaptığı uygulamalı çalıştaylar şeklinde ilerlemiştir.

Sonuç ve Çıktılar

Program sonunda B2B platform çözümleri, ödeme yöntemleri, döngüsel ekonomi ile oyun ve veri bankacılığı alanlarında 5 farklı iş modeli ortaya çıkmıştır. Takımlar final gününde üst yönetime yaptıkları sunumların ardından ödüllendirilmiş ve şirket dışında inovasyon yetkinliklerini daha da geliştirebilecekleri Founder Institute programına dahil edilmiştir. Proje çıktılarının yanı sıra yaparak öğrenme yaklaşımı ile birlikte takımlar tüm süreçte aktif uygulamalar yaparak yetkinliklerini geliştirmiş, iş yaşantılarında uygulayabilecekleri yeni araç setleri öğrenmişlerdir.

İnovasyona hazır mısınız?

İletişime geç, ilham al!