Kurumlar için İnovasyon ve Girişimcilik

Müşterilerin gerçek ihtiyaçlarını karşılayacak yenilikçi ürünleri tasarlamanız için gerekecek yetkinliği transfer ediyoruz. İnovasyon kültürünü kuruyor, güçlendiriyor ve birlikte değer yaratıyoruz.

web development _ heat map website, website, webpage, web design, topics, hot@2x.png
200+Şirket
1.000+Çalıştay
100+Başarılı proje

Hizmetler

Kültür değişimi bir yöntem gerektirir ve insanları inovasyona yönlendirir. İlk tohumlarını atarken kurumun içindeki yetenekleri de birlikte keşfedelim.

İnovasyon Yetkinlik Transferi

Kuruluşunuzu içerden dönüştürmek için stratejiden başlayarak, yenilikçi yöntemler geliştirmenizi, çıktı oluşturacak yapılar kurmanızı sağlıyor ve yetkinlik olarak inovasyonu transfer ediyoruz.

Entrepreneur in Residence

Kurumda hedeflediğiniz alanda yer alan problemlerin keşfedilmesini, çözüm geliştirilmesini ve test edip doğrulanmasını sizin için biz yapıyoruz.

Kurumsal Hızlandırıcı

Mesele odaklı yaklaşım ile müşterilerinizin gereksinimlerine odaklanarak hızlı çözüm denemeleri tasarlamanızı sağlıyoruz.

Dijital Ürünler

Kuruluş çalışanlarına dijital ürünlerle ilham vermenizi ve onların değer üretimine katkı yetkinliklerini artırmanıza yardımcı oluyoruz.

Startup İşbirliği

Kurumunuzun stratejilerine uygun girişimler ile sizi eşleştirerek, birlikte değer yaratabileceğiniz bir zemin oluşturuyoruz.

İçerik ve Topluluk

Kurumunuza özel olarak, inovasyon kültürü dönüşüm faaliyetlerinizi besleyecek türden podcast ve bülten içerikleri hazırlıyoruz.

BSH_opengraph.png

BSH Group

BSH Group ekibi için GOOINN öncülüğünde Bireysel gelişim planları çerçevesinde kurum bünyesindeki ilgili çalışanların
“Kurum İçi Girişimcilik”, “İnovasyon Odaklı Müşteri Odaklılık” konularında
farkındalıklarının arttırılması hedeflenen Farkındalık Eğitimleri yapılmıştır.

Tüm vakaları incele
Screen Shot 2022-10-13 at 15.32.19.png

Vakalar:
Parlak Bi' Fikir

Polisan iş birliği ve GOOINN öncülüğünde Tasarımcı Düşünce ve Yalın Girişim metotlarını kullanarak “Yenilikçi İş Fikri”, “Yenilikçi Pazarlama Fikri”, “Müşteri
Süreçlerinde İyileştirmeler” ve “Verimlilik Arttırma ve Maliyet Azaltma Faaliyetleri”
başlıklarında öne çıkan kurum içi girişimci projeler tasarlanmıştır.

Tüm vakaları incele

GOOINN Raporları

Sektörler özelinde inovasyon ve girişimcilik yetkinliğinizi artıracak raporlarımıza ulaşın.

Gooinn Foodtech Raporu Kopyası.png

Wellness Raporu

Welness tanımı ve araçları, dünyada ve Türkiye'de Wellness sektörü, örnekleri, sektörün avantajları, bilinmesi gereken kavramlar ve Wellness sektöründe yeni teknolojiler gibi konuların yer aldığı rapor.

Tüm raporları incele

Birlikte Değer Yarattığımız Kurumlar

İnovasyona hazır mısınız?

İletişime geç, soru sor ve ilham al!