İnovasyon Platformu

Çalışanların fikirlerini beslemelerine olanak sağlayan, süreçlerin şeffaf ve kolay yönetimine olanak tanıyan uçtan uca inovasyon platformu.

Kim İçin?

Çalışanlarının fikirlerini geleceği şekillendirecek iş çözümlerine dönüştürmek ve kurum hafızası oluşturmak isteyen şirketler için.

Ne İçin?

Çalışanların, paylaşılan içerik yardımıyla bakış açılarını genişletmelerine yardımcı olmak, şirkete yenilikçi fikirler sunmak ve yenilik için tüm bu fikir değerlendirme süreçlerini yönetmek.

Nasıl?

Çalışanların kullanıcı kolaylığına uygun inovasyon odaklı içerik akışı, fikir alıştırmaları, mesele odaklı çağrılar ile fikir giriş ve toplama süreci işletilir. İnovasyon yönetiminden sorumlu kişilere sunulan yönetim paneli ile süreç, çağrı, içerik yönetimi ve raporlamaları kolayca yapmalarına olanak sağlanır.

Mesele Odaklı Fikir Geliştirme
Kolay Kullanım
Tasarım Düşüncesi Alıştırmaları
Kurum Fikir Hafızası

Girişimciye Dönüş

İhtiyacı keşfetmekten, persona oluşturmaya, müşteri deneyim haritası çizmekten, iş modeline, MVP oluşturmaktan, yatırımcı sunumuna uçtan uca çözüm geliştirme aracı.

Kim İçin?

İnovasyonu kurumunda yaygınlaştırmak, proje ilerleme durumlarını takip etmek isteyen yönetici ve iş fikrini adım adım hayata geçirmek isteyen bireyler için uygundur.

Ne İçin?

Problem-Çözüm uyumu yakalayarak, iş fikirlerinin ayakları yere basan iş modellerine dönüştürülmesi ve potansiyel kullanıcı/müşteriler ile test edilmesi için.

Nasıl?

13 metot videosu ve her adıma özel kurgulanmış online araçlar ile fikirden iş modeline dönüşüm yolculuğuna yol gösterir, online çalışma ortamı sağlar. Yönetici paneli ile proje bazlı takip sağlar.

Online Çalışma Araçları
Metot ve Yöntem Eğitimleri
Fikir ve İş Modeli Geliştirme
Takip ve Raporlama