İnovasyon Yetkinlik Transferi

Kurum kültürünün kısa ve basit döngülerle, ihtiyaç halinde öz kaynaklarının kullanımı ile kullanılabilir ve karlılığı yüksek yeni ürün/hizmetlerinin, hızlı ve sürekli olarak ortaya çıkarılabilme yetkinliğinin GOOINN ekibi ile birlikte tamamlanacak proje süresi sonunda kazandırılması.

business _ agreement, contract, partnership, partners, conflict, resolution@2x.png

Kim İçin?

Yeni nesil inovasyon kültürüne sahip olmak ve inovasyon yetkinliğine ve girişimci zihniyete sahip çalışanlar yaratmak isteyen şirketler veya organizasyonlar.

Ne İçin?

Şirketin hedeflerine rehberlik edecek inovasyon stratejisini belirlemek.
İnovasyon yeteneğine sahip çalışanları keşfetmek.
Ölçülebilir ve izlenebilir yenilik yönetimini sağlamak.
Herhangi bir yeni ihtiyaç halinde, kurumun kendi kaynakları ile yenilikçi ürün ve hizmet üretim yöntemlerine sahip olmak.
Kullanıcıların / müşterilerin ihtiyaçları ile başlayan bir düşünce yapısı oluşturmak.

Nasıl?

Şirketin ihtiyaç ve gelişim alanlarından beslenen strateji çalıştayları
İnovasyon doygunluk endeksi raporunun (innovation maturity index report) oluşturulması
OKR tasarımı (Objectives & Key Results - Hedefler & Ana Sonuçlar)
İnovasyon yönetim platformunun entegrasyonu
Doğru takımların metot ile oluşturulması
Design thinking (tasarım düşüncesi)
Lean startup (yalın girişim)
Müşteri doğrulama metodolojileri
MVP (minimum viable product), MVE (minimum viable experience) test tasarımı
Yatırımcı sunumu
Mentorluk

Parlak Bi' Fikir

Zorlu Holding'in sahip olduğu Akıllı Hayat 2030 Sürdürülebilirlik vizyonu ve GOOINN Venture Builder yapı hizmeti kapsamında tasarlanan özel bir süreçle inovasyon kültürünün kuruma entegre edilmesi ve kurumun içinden girişimlerin çıkmasıdır.

Devamını oku

İnovasyona hazır mısınız?

İletişime geç, ilham al!