İnovasyon Yetkinlik Transferi

Kurumunuzda sürdürülebilir inovasyon kültürünü oluşturuyoruz

Nedir?

Kurum kültürünün kısa ve basit döngülerle, ihtiyaç halinde öz kaynaklarının kullanımı ile kullanılabilir ve karlılığı yüksek yeni ürün/hizmetlerinin, hızlı ve sürekli olarak ortaya çıkarılabilme yetkinliğinin GOOINN ekibi ile birlikte tamamlanacak proje süresi sonunda kazandırılması.

Kim için?

Yeni nesil inovasyon kültürüne sahip olmak ve inovasyon yetkinliğine ve girişimci zihniyete sahip çalışanlar yaratmak isteyen şirketler veya organizasyonlar.

Ne için?

Şirketin hedeflerine rehberlik edecek inovasyon stratejisini belirlemek.

İnovasyon yeteneğine sahip çalışanları keşfetmek.
Ölçülebilir ve izlenebilir yenilik yönetimini sağlamak.

Herhangi bir yeni ihtiyaç halinde, kurumun kendi kaynakları ile yenilikçi ürün ve hizmet üretim yöntemlerine sahip olmak.

Kullanıcıların / müşterilerin ihtiyaçları ile başlayan bir düşünce yapısı oluşturmak.

Nasıl?

Şirketin ihtiyaç ve gelişim alanlarından beslenen strateji çalıştayları

İnovasyon doygunluk endeksi raporunun (innovation maturity index report) oluşturulması

OKR tasarımı (Objectives & Key Results - Hedefler & Ana Sonuçlar)

İnovasyon yönetim platformunun entegrasyonu

Doğru takımların metot ile oluşturulması

Design thinking (tasarım düşüncesi)

Lean startup (yalın girişim)

Müşteri doğrulama metodolojileri

MVP (minimum viable product), MVE (minimum viable experience) test tasarımı

Yatırımcı sunumu

Mentorluk

İnovasyona Hazır Mısınız?

Tanışmak ve birlikte üretmek için