Doomsday Checkup

Kriz dönemlerinin getirdiği ihtiyaçlara yenilikçi çözümler geliştiriyoruz

Nedir?

Kurumların kriz dönemlerinde yaşayabileceği ihtiyaç ve problemleri keşfetmek için, takımlar ile kurumun içi ve müşterilerinin analiz edilerek çözüm önerilerinin sunulduğu çalışmadır.

Kim için?

Kriz dönemlerine yönelik yeni ihtiyaçlara çözüm arayan multidisipliner takımlara uygun.

Ne için?

İnovasyonun temeli, doğru problem veya ihtiyaçlara karşılık gelen yenilikçi iş modelleriyle mümkün. Krizler kurumları sarsabildiği kadar, dirençli kurumlara ise yeni fırsat ve gelişim noktalarını da beraberinde getiriyor. Değer zinciri ve çevresindeki fırsatları keşfetmek ve çözüm geliştirmek için en hızlı teste hazırlık yöntemi olarak kullanılır.

Nasıl?

Kurumun müşterileri ile temas noktalarından doğan ihtiyaçları keşfederek, müşteri tiplerinin analiz edilmesinin ardından dünya trendleri ve iyi örnekleri ile beslenen yenilikçi çözümlerin oluşturulmasıyla gerçekleşir. Kurumun sunduğu hizmet ve ürün değer zincirindeki konumlandırılması yapılır.

Sunumu İndir