Aksigorta

PURA Tasarım Odaklı Düşünme Süreci

Web site vaka kare.png

Hakkında

1960’tan bu yana müşteri odaklı ve yenilikçi vizyonunu sürdürülebilir adımlarla ileriye taşıyan Aksigorta, bireysel ve kurumsal müşterilerine, 10 bölge müdürlüğü, 664 çalışan, 3000'e yakın bağımsız acente, 782 Akbank şubesi, 69 broker ve 5.750'ye yakın anlaşmalı kurum ile hizmet vermektedir.

Mesele

Şirketin ihtiyacı; aşağıda yer alan şirket strateji ve sektör trendlerinde keşfedilen ihtiyaçlara yönelik iş modeli tasarımı ve müşteri üzerinde test edilebilir ürünler geliştirmek.

  • Dijital müşteri deneyimi ve iletişimi
  • Görünmez sigortacılık, yaşamın içinde sigortacılık
  • E-ticaret ve Ekosistem sigortacılığı
  • On demand sigortacılık
  • Sürdürülebilirlik odaklı sigortacılık

Metot

Süreç, tasarım düşüncesi ve yalın girişim metodolojileri; zihin haritası, problem önceliklendirme, persona keşfi, deneyim haritası oluşturma, içgörü toplama, içgörüleri anlamlandırma, fikir geliştirme, değer teklifi kurulumu, iş modeli üretimi gibi kanvaslara ek olarak MVP & MVE testleriyle yürütüldü.

Süreç

Sürece şirketin mevcut inovasyon doygunluk seviyesini kademeler ve departmanlar kırılımında ölçerek 9 farklı başlıkta analizin yapılması ile başlanmıştır. Bu ölçüm GOOINN’e ait ölçüm soruları ve farklı kademeden çalışanlar ile yapılan çalıştaylar ile gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmalar sonucunda şirketin iç süreçlerde ve müşteri ile temas ettiği noktalardaki ihtiyaçları belirlenmiş, mevcut stratejiler ile inovasyon stratejileri eş güdümlü hale getirilerek 2 yıllık inovasyon planı haline dönüştürülmüştür.

Bu stratejiler üzerine çalışacak takımların belirlenmesi için çağrı açılarak başvurular toplanmıştır. Başvuru sahiplerine 3 farklı değerlendirme anketi yapılarak, potansiyel takım havuzu oluşturulmuş, bu havuz ile yapılan simülasyon günü ile birlikte final takımlar belirlenmiştir.

4 kişiden oluşan 5 takım ile birlikte 15 haftalık ön hızlandırma turu gerçekleştirilmiştir. Bu tur her takımın kendine ait saatlerde GOOINN ile bire bir yaptığı uygulamalı çalıştaylar şeklinde ilerlemiştir.

Sonuç ve Çıktılar

5 takım 5 farklı odak alanında müşterisi, ihtiyacı ve iş modeli doğrulanmış 5 yeni iç girişimi meydana getirmiş, bu iş modellerini gerçek müşteriler üzerinde test ederek şirket stratejilerine dahil olmak için üst yönetim ile paylaşmışlardır. Proje çıktılarının yanı sıra yaparak öğrenme yaklaşımı ile birlikte takımlar tüm süreçte aktif uygulamalar yaparak yetkinliklerini geliştirmiş, iş yaşantılarında uygulayabilecekleri yeni araç setleri öğrenmişlerdir.

İnovasyona hazır mısınız?

İletişime geç, ilham al!