Ürün İnovasyonu

Ürün İnovasyonu

Ürün inovasyonu çok sayıda tüketicinin sahip olduğu bir sorunu yeni bir ürünle çözmeyi temsil eden inovasyon türüdür. Piyasada daha önce bu sorunu ele alan hiçbir ürün olmayabilir veya halihazırda farklı bir şekilde ele alan başka ürünler olabilir.

Ürün inovasyonu yeni ürünlerin geliştirilmesini, var olan ürünlerin tasarımındaki değişiklikleri veya bu ürünlerin üretiminde yeni malzemelerin ya da bileşenlerin kullanılmasını kapsar. Bu bağlamda ürün inovasyonu iki yenilik kategorisine ayrılabilir.

Yeni bir ürün geliştirmeyi amaçlayan radikal ürün inovasyonları

Mevcut ürünleri iyileştirmeyi amaçlayan aşamalı ürün inovasyonları

Akıllı saatler piyasada yokken, 1998 yılında Ruputer'ı piyasaya süren Seiko’nun yaptığı yeni bir ürün geliştirmeyi amaçlayan radikal ürün inovasyonu iken, Coca-Cola’nın yeni bileşenler ekleyerek geliştirdiği çeşitleri ise mevcut ürünleri iyileştirmeyi amaçlayan aşamalı ürün inovasyonu sınıflandırmasına girmektedir.

Ürün inovasyonu hızla gelişen dünyada başarılı bir şirket olabilmek için önemlidir çünkü kalabalık bir pazardaki boşlukları tespit ederek ve kendinizi yeni bir alana entegre ederek, yeni müşteriler bulabilir ve bu müşterilerin ihtiyaçlarını yeni, canlandırıcı bir şekilde karşılayabilirsiniz.

Ürün inovasyonu gerçekleştirebilmek için üç temel bileşene ihtiyaç vardır:

  • İster ana akım ister niş bir pazar arıyor olun, ürününüzün önemli bir sayıdaki tüketiciyi ilgilendiriyor olması gerekir. Bu, özellikle daha önce ele alınmamış sorunları ele alan ürünler için geçerlidir.
  • Ürününüzün tasarım, teknoloji, erişilebilirlik ya da kullanılabilirlik açısından rakiplerinkinden daha iyi olması.
  • Ürününüzün benzersizliğinin açık olması. Yani tüketicilere ürününüzün neden gerekli olduğunu veya rakiplerinden daha iyi olduğunu açıklamanın kolay olması gerekir.

Ürün inovasyonu yapmak için takip edilmesi gereken adımlar:

  1. Şirketlerin hedefleyeceği kitlelerin ilgi alanları ​​ve mevcut zevkleri hakkında olabildiğince fazla bilgi toplaması yani pazar araştırması yapması gerekir.
  2. Elde edilen veriler ve varsayılan hipotezler doğrultusunda önce pretotipler geliştirilir daha sonra prototip adı verilen test ürünleri oluşturulur.
  3. Prototip, şirketin süreç sonunda yapmak istediği ürününün basitleştirilmiş bir örneğidir ve süreç sonunda üretilmek istenen ürünü mümkün olduğunca geliştirmek için gerekli geri dönüşlerin toplanmasını sağlar.
  4. Önceki süreçlerde elde edilen deneyimlerle oluşturulan esas ürünün piyasaya sürmek için fizibilite çalışmaları yapılır. Bu aşamada ürünü piyasaya sürerken oluşabilecek yasal ve mali kısıtlamalara bakılır.