İnşaatta Devrim: ConTech

İnşaatta Devrim: ConTech

ConTech terimini hiç duymuş muydunuz? Aslında ülkemizde en yaygın sektörlerden inşaat sektörünü içinde barındıran bir terim. Construction Technology’nin kısaltılması ve özünde inşaat sektöründe yapılan tüm işler için kullanılan inşaat teknolojisi. Bu teknoloji sektörde planlama, verimliliği artırma, maliyetleri azaltma ve riskleri ortadan kaldırma amacıyla kullanımda...

 

Artık teknoloji hayatımızın bir parçası ve birçok alanda dijitalleşme adımlarını görüyoruz. Sürdürülebilirlik özellikle günümüzün ve geleceğimizin konuları arasında. Dolayısıyla diğer sektörlerde olduğu gibi inşaat sektörü de sürdürülebilir olması ve gelecekte var olabilmesi için bu dönüşüme adapte olmaya başladı.

 

Diğer yandan sektörü düzenleyen yasa ve yönetmeliklerde büyük değişikliklerin ardından daha donanımlı olma ve belirli uygulamalara olan ihtiyaç artıyor. Mevcut yaklaşımlar ile ele alınması gereken ihtiyaçların karşılanması yeterli görülmüyor. Tam bu noktada ConTech devreye giriyor ve özellikle sektörde karşılaşılan operasyonel zorluklara yeni çözümler ortaya koyuyor. 

Sunduğu Çözümler...

·      En iyi kaynak verimliliği ile birlikte geleceğin akıllı şehirlerini ve binalarını inşa etmeye yardımcı oluyor.

·      Filo takibi ve envanter yönetimini optimize ederek mal ve hizmetlerin doğru yerde ve zamanda alınması için sektördeki kilit oyuncuları destekliyor.

·      Bir yapının inşaat sürecinde oluşabilecek karbon ayak izini azaltarak enerji kaynaklarının daha iyi yönetimi için sensörleri ve yenilebilir enerji kaynaklarını kullanıyor.

·      Tasarım, mühendislik ve planlama sürecini optimize ediyor ve bir inşaat projesinin verimliliğini artırmak için uygun teknikler kullanarak gerekli araçları sağlıyor.

·      Sahadaki işin günlük yönetiminde üretkenliği, verimliliği ve kaliteyi iyileştiriyor. Gerçek zamanlı süreçlerin takibini sağlayarak güncellemelere yardımcı oluyor.

Hangi Teknolojileri Görüyoruz? 

Sanal Gerçeklik

Sanal gerçeklik teknolojisi tasarım, planlama ve yapım gibi inşaatın her aşamasında kullanılan bir teknoloji. Bu teknolojiyi kullanan inşaat firmaları müşterilerinin sürükleyici bir deneyim yaşayabilmeleri için bina modelleri oluşturuyor. İnşaata başlamadan önce oluşturulan sanal gerçeklik modelleri ile herhangi bir sorunun olup olmadığı tespit edilebiliyor ve böylelikle projenin programa göre ilerlemesi sağlanarak gecikmeler en aza indiriliyor.  

Artırılmış Gerçeklik

Artırılmış gerçeklik teknolojisini kullanan firmalar kendi ekiplerine ve müşterilerine binanın 3D versiyonunda gezmelerine olanak tanıyor. Böylece ekipler ya da müşteriler duvarların, lavaboların, prizlerin ve benzeri eşyaların nerede duracağını görebiliyor ve ekipler nesneler arasındaki mesafeyi belirleyerek yepyeni bir deneyim elde diyor.  

Giyilebilir Teknoloji 

Şantiyelerde kazaları oldukça sık görüyoruz. Bunun için firmalar çeşitli önlemler alıyor. Bu noktada giyilebilir teknoloji; çalışanların başlarına kötü bir şey geldiğinde onlara hemen yardım gönderilebiliyor ve diğer çalışanları uyarabiliyor. Ayrıca potansiyel tehlikelere karşı uyarıda bulanan giyilebilir teknolojiler bunlardan nasıl kaçınılacağı konusunda da ikaz ediyor. 

İnşaat Yazılım Platformları ve Mobil Uygulamalar

İnşaat projelerinde inşaat yazılım platformları ve mobil uygulamalar çok sayıdaki çalışanı birbirine bağlıyor ve herkesin süreç takibi yapmasını kolaylaştırıyor. Bir malzemenin yeri ile ilgili bilgi elde etmek, yardımcı olacak başka bir işçiye ihtiyaç duyulduğunda uygunluk durumunu görebilmek gibi benzeri tüm süreçleri izlemek; belirtilen platformlar ve uygulamalar sayesinde olabiliyor. 

Drone’lar

Drone’lar çalışanların görmekte zorlandıkları yerlere ulaşmasında yardımcı oldukları için şantiyelerde kullanılıyor. Böylelikle bu teknoloji yüksekte çalışanlardan kaynaklanan kazaların sayısını önemli ölçüde azaltıyor. Ayrıca erişim ekipmanı maliyetlerini ve ulaşılması zor alanlar için risk değerlendirmelerini de önemli ölçüde azaltıyor.

Prefabrikasyon

Prefabrikasyon son yıllarda popüler bir teknoloji. Bu teknoloji inşaatta kullanılacak bazı şeyleri hazır hale getiriyor ve sert hava koşullarından veya diğer faktörlerden kaynaklanan gecikmeleri önlüyor. Ek olarak herkesin tüm süreci görmesini mümkün kılarken diğer gerekli işlerin yapılması için zaman kazandırarak süreci kolaylaştırıyor.

Tahmine Dayalı Analitik

Tahmine dayalı analitik, her iş için hangi risklerin diğerinden daha yüksek olduğunu belirleyebilecek bir noktada. Buna bağlı programlar iş yapılırken hangi risklerin önemli olduğunu belirlemek için taşeronlar ve tedarikçiler tarafından girilen bilgileri, tasarım planlarını ve saha bilgilerini analiz ediyor.

BIM Teknolojisi 

Bina Bilgi Modellemesi (Building Information Modelling) olarak karşımıza çıkan BIM teknolojisi projede yer alan tüm aktörleri aynı çerçevede entegre ediyor ve verimlilik artışını sağlayarak iletişim ve iş birliğini geliştiriyor. Oluşturulan modeller aracılığıyla güvenlik süreçleri iyileştiriliyor.

IoT ve Sensörler

IoT ve sensörler tasarım ve planlama aşamasını kolaylaştırarak çevrenin bilinmesini sağlıyor. Üretim ve lojistik planlarını bilgi ile besleyerek bakım ve operasyonları destekliyor. Zaman ve maliyet tasarrufu da sağlayan IoT ve sensörler inşaattaki gecikmelerin önüne geçerek tehditleri tahmin edebiliyor. Diğer yandan yapı malzemelerinin içine yerleştirilen sensörler doğal afet riski yüksek alanlarda çökme riskini de algılayabiliyor ve doğal afetlerden sonra binaların durumunu izleyebiliyor.

3D Baskı 

Üç boyutlu baskılar inşaat sektöründe daha esnek tasarımlar oluşturmaya yardımcı olurken inşaat süreçlerini optimize ediyor ve bu şekilde daha az aktörün dahil edilmesiyle projeler yürütülüyor. Maliyet ve israfı da azaltıyor.

Gelin beraber ConTech alanındaki örnekleri inceleyelim; 

Florida merkezli Apellix, inşaat ve bakım için gerekli olan kirli ve tehlikeli işleri yapmak adına bilgisayar kontrollü insansız hava araçları ile hizmet veriyor.

 

Beawre, inşaat sektöründeki verimsizlik riskini azaltarak operasyonel risklerin yönetilme biçiminde devrim yaratıyor.

 

Gelişmiş veri paylaşımı, optimizasyon ve akış süreçleriyle Civalgo, inşaat sektörünün üretkenlik sorununu çözmek için uçtan uca operasyonel yönetim platformu sunuyor.

 

Flexofibers, döngüsel ekonomi modelini kullanarak, kullanılmayan lastiklerden çıkan çelik atıkları beton takviyesi için %100 geri dönüştürülmüş esnek çelik elyaflara dönüştüren bir şirket.

 

Handle, sunduğu yazılım ile inşaat finansmanı ve ödeme yönetimi ile ilgili manuel ve tekrarlayan görevleri otomatikleştiriyor.

 

Buildots, yapay zekâ kullanarak inşaat ilerleme takibini kolaylaştıran bir girişim. Hataları veya BIM modeliyle uyuşmayan bölümleri gibi içgörüleri ortaya çıkarmak için yapay zekayı kullanıyor.

 

Londra merkezli Converge, inşaat malzemelerini ve süreçlerini dijitalleştirmeye, optimize etmeye ve karbondan arındırmaya yardımcı olmak için yapay zekâ destekli IoT sensörlerini kullanıyor.

 

AI Clearing, altyapı inşaatı ilerleme raporlamasını otomatikleştirmek için yapay zeka ve gelişmiş GIS analitiğinden yararlanan bir inşaat teknolojisi platformu. Platform jeo-uzamsal ve drone verileri ile destekleniyor.

 

Geometrid, bina projelerinin farklı aşamalarında ilerlemeyi ve varlıkları izlemeye, üretkenliği analiz etmeye yardımcı oluyor.

 

Dusty Robotics, inşaattaki iş gücü için robotla çalışan araçlar geliştiriyor. Tam ölçekli zemin düzeni aracılığıyla program süresini ve yeniden işleme maliyetlerini önemli ölçüde azaltıyor. 

Kaynaklar 

Manning, L., (2020). What is ConTech?, Constructiondigital, https://constructiondigital.com/technology-and-ai/what-is-contech

 

CEMEX Ventures, (2020). Top 50 Construction Startups, https://www.cemexventures.com/top-50-2020/

 

CEMEX Ventures (2021). Construction Technology: The future of the industry, https://www.cemexventures.com/construction-technology/

 

Build in Digital, (2022). 10 contech startups to watch this year, https://buildindigital.com/10-contech-startups-to-watch-this-year/

 

Eğer bu tarz konular hakkında daha fazla ilham veren içeriğe ulaşmak istersen Gooinn İnovasyonBültenine abone olabilirsin.