Neden Pek Çok İnovasyon Programı Başarısız Oluyor?

Neden Pek Çok İnovasyon Programı Başarısız Oluyor?

Bugünkü, başlıktan da anlaşılacağı üzere kurumların yürütmüş oldukları inovasyon program süreçlerinde neden başarısız olduklarına değineceğiz. Ancak başarısızlıları detaylandırmadan önce, inovasyon programları nedir ve ne amaçla kurgulanır gelin beraberce inceleyelim.

İnovasyon programı, kurumların yeni ürünler/hizmetler geliştirmek ve çalışanlarının inovasyon yetkinliklerini geliştirmek amacıyla oluşturdukları organize çalışmalar için kullanılan bir çatı terimdir.

İnovasyon programları tipik olarak inovasyon laboratuvarları, kurum içi girişimci programları, mükemmellik merkezleri (Center of Expertise), hızlandırma programları, kurumsal girişim sermayeleri (Corporate Venture Capital) gibi bir dizi ayrı fakat iç içe geçmiş inovasyon çalışmalarından oluşur. Muhtemelen birçok yerel & global kurumun bu inovasyon çalışmalarına yatırım yaptıklarını sizler de fark ediyorsunuzdur. Bu programlar her kuruluşta farklı görünür, lanse edilir ancak amaç genellikle aynıdır; kurumsal başarıyı ve şirketin sürdürülebilirliğini sağlamak için yeni fikirleri belirlemek ve uygulamak istemeleridir.

Ancak inovasyona yatırım yapmak, şirketlerin gelirlerini gerçekten arttırabileceklerinin, yeni pazarlar bulabileceklerinin veya rekabetçi farklılaşma oluşturabileceklerinin garantisi değildir. Çoğu kurum yeniliğin değerli olduğu konusunda hemfikir olsa da, çok azı onu nasıl yöneteceğini veya ölçeceğini biliyor. McKinsey & Company tarafından Haziran 2020'de yapılan bir ankette, yöneticilerin yalnızca %21'i, iş büyümesi için yeni fırsatların peşine düşecek bilgi, deneyim veya kaynaklara sahip olduklarını belirtiyor.

null

Yine başka bir araştırmada McKinsey’e göre , yöneticilerin %80'i mevcut iş modellerinin yakın gelecekte bozulma riski altında olduğunu düşünüyor. Ayrıca, yöneticilerin %84'ü inovasyonun büyüme stratejileri için önemli olduğunu söylüyor.

null

Peki, birçok kurum inovasyon programlarının bu denli önemli olduğunun farkında olmasına rağmen, başarısızlıklar neden oluşuyor? 

Büyük hedeflerle kurgulanan inovasyon programları birçok farklı nedenle başarısız olabilir. Bazı kurumlar için bu engel kültür olabilir, diğerleri için karar verme süreçleri, organizasyon yapıları, fikirlerini uygulamak için kaynakların(finansal ve insani) eksikliği gibi nedenler olabilir.

Başarısızlığa sebep olan tüm potansiyel engelleri söylemek/tahmin etmek imkansız olsa da, deneyimlerimden edindiğim gözlemlere dayanarak en yaygın olan 6 tanesini sizler için derledim:

1. Kurum stratejisi ile inovasyon programlarının örtüşmemesi

Organizasyon içindeki hiyerarşik ve yatay farklı grupların çatışan hedefler ve öncelikler için çalışması en temel engeller arasındadır. Dolayısıyla öncelikle net bir vizyona ve ortak bir stratejiye ihtiyacınız var.

Yeni bir ürün oluşturmaya veya belirli KPI’ları iyileştirmeye çalışıyor olsanız da, önce mevcut durumu gözden geçirin ve inovasyon programınızın detaylarını belirleyin:

 • Ne durumdasınız?
 • Neyi geliştirmek istiyorsunuz?
 • Ne tür inovasyon çalışmalarına yatırım yapacaksınız? 
 • Şirket fikirleri nasıl süzgeçten geçirecek? 
 • Nasıl valide edecek? 
 • Kaynak ayırabilecek mi? 
 • Nasıl finanse edecek ve hayata geçirecek? 
 • Açık inovasyon çalışmaları gerçekleştirecek misiniz? 
 • Kurumlarla ve girişimlerle işbirliği yapacak mısınız? 
 • Bu iş birliğinde sunacağınız güçlü kaslarınız neler? 
 • Beklentileriniz neler?

Bu yaklaşımlar sayesinde ne için çalıştığınıza dair bütünsel bir bakış açısı sağlayabilir, odak alanlarınızı belirleyebilir ve şirketin gelecek vaat eden fırsatları nasıl takip edeceğini netleştirebilirsiniz.

2. Şirket kültüründe inovasyonun benimsenmemesi

İnovasyonun başarısız olmasının diğer bir nedeni, organizasyonun kendi içindeki çalışan zihniyetinden kaynaklanmaktadır. Çalışanlar, yeni bir şey yaratmak için yenilikçi bir bakış açısına sahip olmalıdır. Çalışanlar için bu süreçte yenilikçi metot ve araçları deneyimleyecekleri, kurum içi inovasyon programları düzenlemelidir. İnovasyon programlarının başarılı olması için inovasyon gündeminin organizasyondaki liderler tarafından desteklenmesi gerekir ve kurum özelindeki inovasyon kültürünü organizasyonun her seviyesine yayma konusunda öncü olmalıdırlar. 

3. İdeal inovasyon yapısının kurulamaması

İnovasyon stratejinizde bir yapı ve süreç olmadığında, bundan somut sonuçlar elde etmek gerçekten zor. Birçok kurum aslında bir metodoloji çerçevesine veya yapılandırılmış bir sürece sahip değil. Konu inovasyon olduğunda başarıya ulaşmak için kesinlikle bir süreç ve metodoloji gereklidir. Şirketler süreç içerisinde orta veya uzun vadeli bir inovasyon ve kurum içi girişimcilik metodolojisi kurarken bir SaaS (Software as a Service) veya bir inovasyon portalı kullanmalıdır. Böylece şirket hafızası gelişerek diğer tüm süreçlerde de fayda sağlayacaktır. Bu sistem ile süreç boyunca değerlendirme ve ödüllendirme mekanizmalarının nasıl çalışacağı ve hangi departmanın ne zaman sürece dahil olacağı gibi süreçsel kararların da belirlenmesi gerekmektedir.

4. Müşteri ihtiyaçlarının doğru anlaşılmaması

Müşteriler ile doğrudan iletişim, inovasyon fırsatlarını belirlemek için oldukça önemlidir. Belirlenecek olan inovasyon fırsatları, şirketin iş hedeflerine bağlı, müşterilerin problemlerine çözümler üretebilecek potansiyelde olmalıdır. Kuruluşlar müşterilerinin ne istediğini ve ihtiyaçlarını bilmediğinde de birçok yenilik başarısız oluyor çünkü kuruluşlar hangi kullanıcı sorununu çözmeye çalıştıklarının, müşterilerinin ne istediğinin veya müşterilerin ilk başta istemediği ürünleri ortaya çıkardıklarının farkında değiller. Kurumların, müşterilerinin ne düşündüğünü ve hissettiğini, işletmeleri dışında diğer şirketlerle nasıl etkileşime girdiklerini ve tüketici davranışlarını anlamaları gerekir. Müşteriden içgörüler (problemler ve ihtiyaçlar) edinilmeden ortaya çıkan inovasyonlar, ne yazık ki lansman zamanında da müşteri tarafından kabul edilmeyecektir.

5. İnovasyon çalışmalarının doğru planlanmaması ve ölçülememesi

Planlama aşaması, maliyetlerin değerlendirilmesi, kapsamın tanımlanması, görevlerin atanması, ölçüm kriterlerinin belirlenmesi(skor kart) ve sürecin tamamlanması için bir zaman çizelgesi oluşturulması çok önemlidir. Bazı şirketler, bu faaliyetleri yönetmek ve takip etmek için bir inovasyon programı ofisi (IPO) kurar. Bu gruplar, en büyük etkiye sahip olacak girişimleri seçmenin yanı sıra, genellikle finansman sağlar ve ekip üyelerini eğitir. Bu planlamanın bir diğer önemli kısmı, çabalarınızı zaman içinde nasıl ölçeklendireceğinizi belirleyebilmenizdir.

6. İnovasyon çalışmaları için yeterli zamanın ayrılmaması

İnovasyon çalışmalarınızı uygulamak için doğru yetkinliklere ve yeteneklere sahip olduğunuzda, üçüncü hayati bileşen zamandır. Ekibinize inovasyona odaklanması için zaman tanınmalıdır. Beğensek de beğenmesek de, “olağan işler” düzenli olarak ortaya çıkacak ve inovasyon programınıza harcanan zamanı olumsuz yönde etkileyecektir. Ekibinizin zamanını koruyun, fikirleri belirlemek ve uygulamak için gereken zamanı harcamalarına izin verin. Doğru yeteneklerin mevcut iş yüklerini azaltmak ve inovasyon çalışmalarına dahil olmasını sağlamak en iyi yollardan biridir.

Kısaca toparlamam gerekirse, inovasyon programlarının başarısızlığı genellikle uygulanma şekliyle ilgilidir. Süreçte başarısız bir sonuçla karşılaşıyorsanız; bu, kurumun organizasyonel engelleri olduğu anlamına gelir. İnovasyon yönetiminin işe başlaması gereken yer burasıdır. Mevcut durumunuzu doğru analiz etmeli, zayıf yönlerinizin farkında olmalı ve uygun süreçleri adım adım tasarlamalısınız. Öte yandan, üst yönetim inovasyonu teşvik eden ve güçlendiren bir çerçeve oluşturursa, aynı kaynaklara sahip benzer şirketlere nazaran daha ölçülebilir ve çıktısı yüksek inovasyon başarıları elde edebilirsiniz.

null

Biz de Gooinn olarak kurumların inovasyon programlarını uygulama sürecinde takım arkadaşı olarak yer alıyor, uçtan uca inovasyon kültürünü tasarlıyor, kuruyor, güçlendiriyor, birlikte değer yaratıyor ve yetkinliği kurumun iç kaynağına dönüştürmesini sağlıyoruz. 7 başlıkta Gooinn İnovasyon Metodu ile neler yapıyoruz, beraber bakalım:

1. Strateji

İlk adımda şirketin istediği vizyona uygun olarak şirket stratejileri ile uyumlu inovasyon stratejileri belirlenmektedir. Şirket stratejilerine uygun inovasyon stratejilerinin yaratılması ile yöneticilerin desteği de alınmaktadır. Böylece üst düzey ve orta düzey yönetici engelleri aşılarak onların da inovasyon sürecine dahil olmaları sağlanmaktadır.

2. Kültür ve Organizasyon

İkinci adımda özgür irade ile başvuran kişilerin inovasyon yeterlilik sonuçları ve kişilik envanteri gibi bilgilere bakılarak inovasyon elçileri seçilir. Bu elçilere “Yaparak Öğrenme” metodunu kullanarak inovasyon yetkinliği kazandırılır ve böylece inovasyon kültürünün yaygınlaşmasında kaldıraç haline gelmekle birlikte, yeniliğin organizasyonda kabul edilmesinde de önemli rol oynar.

3. Süreç, Sistem ve SaaS

Strateji ve bu stratejiyi hayata geçirecek takımların oluşturulmasıyla birlikte sıradaki adım sürecin nasıl yürütüleceği ve ölçüleceğidir. Şirketler süreç içerisinde orta veya uzun vadeli bir inovasyon ve kurum içi girişimcilik metodolojisi kurarken bir SaaS (Software as a Service) veya bir inovasyon portalı kullanmalıdır. Böylece şirket hafızası gelişerek diğer tüm süreçlerde de fayda sağlayacaktır. Bu sistem ile süreç boyunca değerlendirme ve ödüllendirme mekanizmalarının nasıl çalışacağı ve hangi departmanın ne zaman sürece dahil olacağı gibi süreçsel kararların da belirlenmesi gerekmektedir.

4. Kurumsal Girişimcilik

Tüm şirket çalışanları ve elçilerden derlenen fikirler süreç içinde değerlendirilerek seçilir. Seçilen fikirler takımlar halinde Design Thinking ve The Lean Startup metodolojilerini kullanarak yeni ürün/ hizmet/iş modeli tasarlarlar. Bu aşamada pretotip doğrulamaları yapılır, müşteri problemi ve çözüm uyumu, çözüm ve müşteri uyumu adımları tamamlanır.

5. Fikir Kuluçka Merkezi

Dördüncü adımı müşteri doğrulamasını alarak tamamlayan takımlar daha ileri bir seviye olan prototip doğrulama adımına geçerler.

Bu adımda bir öncekinden farklı olarak yüksek çözünürlüklü bir deneme yapılır ve bu deneme sonucunda takımlar ilk faturalarını keser veya niyet mektuplarını alarak müşteri doğrulamasını tamamlamış olur.

6. Growth Hacking

Bu adım dördüncü ve beşinci adımlarda test edilip müşteri tarafından onaylanan projeler için büyüme çalışmalarının yapıldığı adımdır.

Bu büyüme çalışmalarının en önemli özelliği edinilmek istenen kullanıcılar bazında iletişim denemelerinin yapıldığı ve yapılan ölçümlere göre pazarlama araçlarına karar verilen bir mantıkta ilerler.

Growth Hacking iyi analiz edilmiş, kimi zaman radikal yöntemlerle kullanıcı kazanımını artırmak için yapılan uygulamaları içermektedir. SEO, Google Analytics ölçümleri, içerik pazarlama yöntemleri, A/B Testi, viral pazarlama ve sosyal medya pazarlaması Growth Hacking’de kullanılan metodlardır.

7. Açık İnovasyon ve Üniversite İş Birlikleri

Şirket için inovasyon sürecini deneyimleyen firmalar artık dış çözüm kaynaklarına erişmeye hazırdır. Açık inovasyon, inovasyon metodolojilerini kullanan şirket dışı zihinlerin şirket stratejilerine ve beklentilerine uygun olacak yeni çözümler geliştirmesi olarak tanımlanabilir.

Üniversiteler, öğrenciler veya girişimciler, açık inovasyon kaynakları olarak sayılabilir. Öğrencilerin iş gücüne katılması, aranan çalışanlara erişim veya şirket içi problemlere girişimlerin uzmanlıklarıyla yeni çözümler tasarlamak gibi faydalar barındırır.

Eğer bu tarz konular hakkında daha fazla ilham veren içeriğe ulaşmak istersen Gooinn İnovasyon Bültenine abone olabilirsin. 🚀

Ek olarak bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilir veya info@gooinn.co mailinden bizlere her zaman ulaşabilirsiniz.