MadTech Nedir?

MadTech Nedir?

Dünya değişiyor, yeni bir düzen kuruluyor ve hepimiz adapte olmaya çalışıyoruz. Bu düzen içerisinde tüm sistemler değişirken yeni iş modelleri ve alanları ortaya çıkıyor. İşte bu yüzden yeni bir sektör olarak ortaya çıkmaya başlayan, kavram olarak 2015 yılında David Raab tarafından belirtilen MadTech alanından bahsetmek istiyorum.

MadTech, Marketing Technology (MarTech) ve Advertising Technology’nin (AdTech) birleşimi olan yeni bir alan. Yani pazarlama teknolojilerinin ve reklam teknolojilerinin birleşimi olarak düşünebiliriz.

 • MarTech sektöründeki şirketler pazarlama kampanyalarını planlamak, yürütmek ve ölçmek için sundukları yazılım ve teknoloji araçları ile faaliyet gösteriyor. Sundukları bu araçlar pazarlama süreçlerini otomatikleştirerek kolaylaştırıyor. Bunun yanı sıra veri toplamaya ve analiz etmeye yardımcı oluyor ve hedef kitleye ulaştırarak etkileşim kurmayı sağlıyor.
 • AdTech sektöründeki şirketler ise reklamcılar, reklam ajansları, yayıncılar ve diğer sektör oyuncuları tarafından kullanılan yazılım ve araçları piyasaya sunuyor ve değer yaratıyor. Bu araçlar stratejik planlamaya, yönetime ve hedef kitleleri araştırarak hedef odaklı reklam gösterimine yardımcı oluyor.
 • MadTech sektöründe ise pazarlama, reklam ve teknoloji unsurlarını bir arada görüyoruz. Stratejik reklamcılık teknolojisi ve pazarlama teknolojisi sayesinde müşterilere benzersiz ve sürekli ilişkiler kuruluyor.

AdTech, MarTech ve MadTech kavramlarının aralarında ne gibi farklılıklar var?

GOOINN Blog.png

AdTech’in amacı, üçüncü taraf verileri ve medya platformlarından yararlanarak bilinmeyen bir kitleye ulaşmak ve onlarla etkileşim kurmaktır. Bu durum “bire çok” temelinde iletişim kurulmasını sağlar. AdTech sektörünün sunduğu teknolojik platformlar gösterimlere, etkileşime, görüntülenebilirliğe, dönüşüme, alaka düzeyine ve ne zaman bir satış ile ilişkilendirebileceğimize odaklanır. AdTech alanında görebileceğimiz platformlar şu şekildedir:

 • Demand-side platforms (DSP): Talep tarafı platformları olarak bilinir. Aslında reklam verenlerin yayıncı sitelerine teklif vermelerine ve reklam vermelerine olanak tanıyan bir araçtır. Reklam verenler bir DSP aracılığıyla bütçe belirleyerek hedeflemeyi ayarlayabilir ve gösterim elde edebilir. TheAdx örnek olarak verilebilir.
 • Data management platforms (DMP): Bu platformlar pazarlama faaliyetlerini optimize etmek için verileri toplar, kullanır ve yorumlar. Gelen çerez verilerini depolamak, sıralamak, reklam kampanyalarını yürütmek amacıyla kitle segmentlerini oluşturmak için DMP’ler kullanılır. Örnek olarak Oracle BlueKai ve Lotame gösterilebilir.
 • Supply-side platforms (SSP): Arz yönlü platformlar olarak bilinir. SSP’ler yayıncılar için reklam gösterim alanlarının satışını otomatikleştirir. Yayıncılar SSP’ler ile reklam envanterini yönetebilir, reklamlarla doldurabilir ve web sitelerinden para kazanabilir. Örnek olarak OpenX verilebilir.
 • Ad exchange: Dijital reklam envanteri sürecini kolaylaştıran açık pazar yeridir. Aslında DSP’lerin ve SSP’lerin buluştuğu yerdir. Reklam gösterimleri satın almak ve satmak için kullanılan pazarlardır. OpenX Ad Exchange örnek olarak gösterilebilir.
GOOINN Blog (1).png

MarTech ise müşterilerle veya potansiyel müşterilerle doğrudan iletişim kurmak için kullanılır. MarTech birebir doğrudan bağlantı kurmak için lisanslı pazarlama yazılımı aracılığıyla birinci taraf verilerinden ve web siteleri, e-posta adresleri gibi sahip olduğu kanallardan yararlanma olasılığı daha fazladır. MarTech alanında görebileceğimiz en önemli platformlar şu şekildedir:

 • Pazarlama otomasyon uygulamaları: Bu uygulamalar e-posta pazarlaması, sosyal medya gönderileri ve reklam kampanyaları gibi tekrarlayan görevleri otomatikleştirir ve müşteriler için daha kişiselleştirilmiş bir deneyim sunar. HubSpot, Klaviyo, ClickFunnels örnek olarak gösterilebilir.
 • İçerik yönetim sistemleri (CMS): CMS’ler, kullanıcıların özel teknik bilgiye ihtiyaç duymadan bir web sitesinde içerik oluşturmasına, yönetmesine ve değiştirmesine yardımcı olan sistemlerdir. İçerik yönetim sisteminin en güzel örneklerinden biri WordPress’tir.
 • Müşteri ilişkileri yönetimi platformları (CRM): CRM platformları bir şirketin mevcut ve potansiyel müşterilerle olan etkileşimlerini depolar ve yönetir.
 • Müşteri veri platformları (CDP): CDP’ler hedef kitle oluşturmak ve markaların pazarlama stratejisini optimize etmek için tek bir ara yüzde birinci taraf verilerini toplayan ve saklayan platformlardır. Bu platformlardan tüm veriler tek bir yerden yönetilir ve pazarlama faaliyetlerinde yararlanılır.
 • Sosyal medya yönetim araçları: Bu araçlar pazarlamacıların sosyal medya kampanyalarını oluşturmasına, planlamasına ve ölçmesine yardımcı olur. Buffer, Hootsuite, Sprout Social örnek olarak verilebilir.
 • Arama motoru pazarlama platformları (SEM): Bu platformlar arama motoru sonuç sayfalarında görünürlüğü ile ilgilenir. Yahoo Gemini örnek olarak gösterilebilir. En yaygın kullanılan SEM platformu Google Ads’tir.
 • Web analizi araçları: Bu araçlar web sitesi veya mobil uygulama tarafından toplanan verileri analiz eder. Genellikle web sitesi kullanıcı deneyimini geliştirmek, pazarlama faaliyetlerinin performansını ölçmek ve kullanıcıların web sitesiyle nasıl etkileşime girdiğini öğrenmek için kullanılır. Hotjar, Piwik Pro örnek olarak gösterilebilir.
GOOINN Blog (2).png
İşletmelerin çevrimiçi ve çevrimdışı müşteri davranışlarına yönelik bütünsel bir yaklaşıma ihtiyacı vardır. Bunun sebebi olarak müşteri yolculuğunun anlaşılması olarak görebiliriz. Bu nedenle müşterilerin deneyimlerinden elde edilecek verilerin senkronizasyonu önemli bir hale geliyor. Buradaki veriler hem AdTech hem de MarTech için temel kaynaktır ve bu noktada MadTech devreye girerek yapılandırılmamış çevrimiçi verileri yapılandırılmış çevrimdışı verilerle birleştirip tek bir noktadan çözüm sunmaktadır.

MadTech dünyası ne gibi yararlar sağlıyor?

MadTech sayesinde bir şirket kriterlerine uyan kullanıcıları hedefleyebilir. Mesajlaşma, e-postalar, CRM ve web siteleri gibi sahip olunan tüm ortamlardaki veriler ile kişiselleştirme faaliyetleri gerçekleştirilir.

MadTech, izleyicileri geleneksel pazarlama ve reklamcılıktan çok daha hassas bir şekilde hedeflemek için programlar ve algoritmalar kullanır. Bu sayede değerli iç görüler elde etmek için veri ve teknoloji kullanılarak tüketicilerin tam olarak ne istediği ve ihtiyaç duyduğu daha iyi anlaşılır. Böylece şirketler müşterilerini daha iyi anlar ve potansiyel yeni müşterilere yönelik hedeflemeleri daha kolay gerçekleştirir. Bu durum reklam maliyetlerini de azaltır.

MadTech müşterilerin kapsamlı görünmesine ve daha kesin hedeflenmesine yardımcı olurken ek olarak bağlantılı müşteri verileri sayesinde pazarlamacıların ve reklamcıların reklam envanterlerini, medya satın alımlarını ve sosyal yardım programlarını daha iyi değerlendirip ölçmelerine olanak tanır. Daha iyi ölçümler daha etkili kampanyalara yol açar. Böylece müşteri kazanımı ve gelir artışı sağlanır.

MarTech ve AdTech verilere güvenir. MadTech veri silolarını ortadan kaldırılmasına ve insan temelli kişiselleştirilmiş pazarlama faaliyetlerine yardımcı olur. Ek olarak çeşitli MarTech platformlarından birinci taraf verilerini reklam kanallarından gelen üçüncü taraf verileri ile birleştirir.

Kaynaklar

 • Wlosik, M., (2021). What is MadTech? The Convergence of AdTech and MarTech, Clearcode.
 • Gupta, S., (2020). MadTech: A Revolution Between Martech and Adtech, digitalkites
 • Golca, A, (2021). Programatik reklamcılık nedir? DSP, SSP, Ad Exchange Kavramları nelerdir?
 • Plant, G., (2019). Adtech, martech, madtech – what’s the difference? Are they different?, Marketingmag

Eğer bu tarz konular hakkında daha fazla ilham veren içeriğe ulaşmak istersen Gooinn İnovasyon Bültenine abone olabilirsin. 🚀

Ek olarak bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilir veya info@gooinn.co mailinden bizlere her zaman ulaşabilirsiniz.