Tüketim Toplumunda Sürdürülebilir Üretim

Tüketim Toplumunda Sürdürülebilir Üretim

Tüketim ve üretim aynı başlıkta olunca ekonomik açıdan ele almadan yazıya başlamak olmazdı.

"Gelirin iki kullanım şekli vardır: Tüketim ve tasarruf. Tüketim olmazsa üretim de, yatırım da, büyüme de olmaz. Çünkü tüketilmeyen, yani talep edilmeyen malı üretmenin anlamı yoktur. Talep edilmeyen malı üreten satamayacağı için zarar eder. Dolayısıyla tüketim, üretimin çıkış noktasıdır. Öte yandan 10–12 bin yıl önce yerleşik yaşama geçerek tarıma, çiftçiliğe ve hayvancılığa kısacası üretime başlamadan önce insan da hayvanlar gibi yalnızca tüketiciydi. Yani tüketim insan için tıpkı diğer canlılarda olduğu gibi temel hareket noktasıdır. Ne var ki bunda aşırıya kaçıp bir tüketim çılgınlığını tetiklediğimizde gerekli gereksiz büyük bir üretimi tetiklemiş ve oradan giderek çevreye zarar veren bir büyümeye ulaşmış oluruz. O nedenle her şeyin aşırısı gibi tüketimin de aşırısı zararlıdır."

Mahfi hocanın yazısında da bahsettiği gibi, tüketim temel hareket noktamızdır. Her zaman yaşamın gerekliliklerini (barınma, giyim vs.) "tüketmiş" ve bunları elde etmek için her zaman çalışmak veya başkalarının bizler için çalışmasını sağlamak zorunda kalmışız. Hocanın yine bahsettiği üzere tüketim çılgınlığı üretimi tetikliyor ve giderek çevreye zarar veren bir durumu var. Peki, bu giderek büyüyen ve çevreye zarar veren, geleceğimizi tehdit eden gidişat sürdürülebilir mi?

Bu yazımda tüketim çılgınlığına rağmen sürdürülebilir üretim mümkün mü? Bu yazıda bunu irdelemeye çalışacağım. Kısaca açıklamak gerekirse sürdürülebilirlik kavramı, bir toplumun, ekosistemin ya da sürekliliği olan herhangi bir sistemin işlerini kesintisiz, bozulmadan ya da sistemin hayati bağı olan ana kaynaklara aşırı yüklenmeden devam ettirebilme yeteneği olarak tanımlanabilir.

Sürdürülebilir üretim ise ürün oluşturma sürecinde çevreye, topluma ve ekonomiye negatif etkinin azaltılmasına öncelik verilen bütüncül bir yaklaşımı temsil eder.

Tüketimin üretimi tetiklediği, üretim biçimlerimizin çevreye zarar verdiği bir döngüde tanımlardan da anlayacağımız üzere sürdürülebilirlik pek de mümkün gözükmüyor. Dolayısıyla üretim biçimlerimizi değiştirmek, geliştirmek ve bilinçli tüketiciler olmak çok kritik.

the-global-goals-grid-color.png

Aslında üretim biçimlerimizi sürdürülebilirliğe hizmet eden bir hale getirmek çok da zor değil. Hadi gelin, bunu dört maddede ele alalım;

Sürdürülebilirlik için bir iş gerekçesi oluşturun: 

Sürdürülebilir Kalkınma için Küresel Amaçlar'ın 17 başlığından mevcut işiniz ile ilgili olanları belirleyin, sizlere uygun olanları inceleyin ve işinize nasıl uygulayacağınızı, yerel ve global örnekleri araştırın ve öğrenin. Gelişen teknoloji ve değişen trendleri de göz ardı etmeyin.

Kuruluşunuzun sürdürülebilir yatırımlarını değerlendirin:

Yatırımlarınızı sürüdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda gerçekleştirebileceğiniz bir skor kart hazırlayın ve kararlarınızı ilgili metriklere göre şekillendirin. Bu sayede daha sürdürülebilir üretimleri önceliklendirebilir, yatırımlarınızı bu doğrultuda gerçekleştirebilirsiniz.

Süreç inovasyonunu iş biçimlerinize dahil edin :

Süreç inovasyonu, bir şirketin rekabetçi kalmasına ve müşteri taleplerini karşılamasına yardımcı olan ürün ya da hizmetlerinde yeni bir teknoloji veya yöntemin uygulanmasıdır. Süreç inovasyonunu daha detaylı iredelemeniz için blogumuzdaki ilgili yazıyı okuyabilirsiniz.

Sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmada Geleneksel Ekonomik Model ile Döngüsel Ekonomik Model arasındaki farkı öğrenin ve değerlendirin:

Klasik iş biçimlerinizi döngüsel ekonomi yaklaşımlarıyla daha tasarrufa yönelik eylemlerle geçekleştirebilirsiniz. Örneğin paylaşım ekonomisi ile farklı iş alanındaki firmalarla ortak üretim bantlarını kullanabilir, tedarik zincirinizi birlikte oluşturabilirsiniz. Üretimden oluşan atıklarınızı yerinde ayrıştırabilir, tekrar üretime dahil edebilir veya farklı bir sektördeki üretim sürecine ham madde olarak satabilirsiniz. Bir başka örnek vermek gerekirse, müşterilerinizin eski ürünlerini toplayabilir, üretime dahil edebilir, yeni ürünlerinizi daha uyguna almasını sağlayabilir veya kullanıcılarınızın kendi aralarında ürünlerini paylaşma/kiralama gibi seçenekleri değerlendirebilecekleri ortamlar sağlayabilirsiniz.

Gooinn olarak kurumların inovasyon yaklaşımlarıyla iş yapış biçimlerini irdeliyor, sorgulatıyor ve birlikte değer üretmek için çalışıyoruz. Sizler de mevcut iş süreçlerinizi sürdürülebilirlik yaklaşımıyla geliştirmek isterseniz, OKR (Objectives&Key Results) hizmetimiz için bizimle iletişime geçebilir, birlikte aşağıdaki sorulara cevap arayıp eylem planları oluşturabiliriz.

  • Mevcut durumumuz nedir?
  • Nereye gitmeliyiz?
  • Doğru yere gittiğimizi nasıl anlarız?
  • O yere nasıl varırız?

Eğer bu tarz konular hakkında daha fazla ilham veren içeriğe ulaşmak isterseniz Gooinn İnovasyon Bültenine abone olabilirsiniz 🚀Ek olarak bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilir veya info@gooinn.co mailinden bizlere her zaman ulaşabilirsiniz.