Yapay Zeka Etiği

Yapay Zeka Etiği

Gelişen teknolojiyle birlikte bilgiye sağlanan hızlı erişimle yardımcı robotlar, akıllı arama motorları ve insan hayatını kolaylaştırmaya yarayan birçok ürün ortaya çıkmıştır. Yapay zekayı en temel özellikleriyle düşündüğümüz zaman insan hayatı için tehlike oluşturabilecek bir yapısını görebilmek zordur. Ancak bu alandaki gelişmelerle birlikte sürücüsüz araçlarda, bankacılıkta ve hatta sağlık sektöründe kullanılan yapay zeka teknolojileri ortaya çıkmıştır.

Bu yazıda, yapay zekanın çeşitli sektörlerde ilerlemesi sonucu karşımıza çıkabilecek çeşitli sorunlar ve bu sorunları önlemek için geliştirilmekte olan yapay zeka etiği üzerinde duracağız. Yapay zeka teknolojisi birçok farklı sektörde ilerlemeye ve bu sektörlerde önemli konumlara yerleşmeye başladığından beri karşımıza belli başlı ihtiyaçlar da çıkarmıştır. Bu ihtiyaçların başında yapay zeka tabanlı teknolojilerin kullanıldığı alanların güvenliğini sağlayacak ve onu belirli kıstaslara oturtacak bir etiğin hazırlanması gelmiştir. 

Peki yapay zekanın en büyük etik sorunları nelerdir?

Burada karşımıza çıkan birkaç ana sorunu şu şekilde özetleyebiliriz:

 • Ön yargı: Önyargılı verilerle eğitilen algoritmalar, ayrımcılık gibi etik problemler doğurabilir.

 • Yapay Zekanın Kontrolü ve Ahlakı: Gün geçtikçe daha önemli kararları insan yerine yapay zekaların alması durumunda ortaya kontrol ve ahlak açısından ciddi sorunlar çıkabilecektir.

 • Gizlilik: Bilgi akışı sağlamada kullalnılan verilerin nereden geldiği, nasıl kullanıldığı ve özel bilgilerin paylaşımı gibi meseleler etik açıdan risk taşımaktadır.

 • Güç Dengesi: Büyük teknoloji şirketlerinin ve ülkelerin yapay zeka kullanımı ile güç dengesinin sağlanması zorluklarına dikkat etmek gerekmektedir.

 • Mülkiyet: Yapay zekaların ürettiği içerikler ve yaratılan materyallerin mülkiyeti ve sorumluluğu da başka bir tartışma konusudur.

 • Çevresel Etki: Yapay zeka eğitimi ve kullanımının çevresel etkisi ve enerji tüketimi dikkate alınmalıdır.

 • İnsanlık: Yapay zekanın işleri otomatikleştirmesiyle birlikte insan katkısının nasıl şekilleneceği önem kazanmıştır.

Yapay Zeka Etiği Nasıl İnşa Edilir?

Yapay zekayı çeşitli sektörlerle buluşturan şirketlere, çalıştığı kurumları ve etik ilkelerini korumak konusunda önemli sorumluluklar düşüyor. 

Birçok konuda hayatı kolaylaştıran yapay zeka teknolojilerinin yarattığı riskleri de en az fırsatları kadar detaylı bir şekilde değerlendirmek, bu teknolojiyi hem şirketler hem de kullanıcılar için en güvenli hale getirmek konusunda alınabilecek önlemleri şu şekilde listeleyebiliriz:

 • Üst yönetimin iknası ve paydaşların katılımı

 • Önyargıların ve risklerin önlenmesi

 • Şeffaflık ve güven inşaası

 • Ortaya çıkabilecek kaygıların giderilmesi

 • Eğitim ve farkındalık

Daha fazlası için yapay zeka raporumuzu incelemeyi unutmayın.