Borusan Mannesmann-Innovation Fundamentals Program

Borusan Mannesmann, 3 kıtadaki çelik boru ve profil üretimiyle sektöründe öncü şirketlerden biri olarak bu alandaki çözümleriyle tanınmaktadır. Factory Innovation Network, Borusan Mannesmann’ın uzman kadrosu ile inovasyonun dinamik dünyasında değer yaratmayı amaçlayan kişileri ortak paydada buluşturarak yeni ürünler ve yeni iş modelleri geliştirmek üzere kurgulanmıştır.

Screen Shot 2023-11-08 at 14.54.34.png

Mesele

Factory Innovation Network’ün Borusan Mannesmann içinde gönüllülerden oluşan sürdürülebilirlik ekiplerinin girişimcilik ve yenilikçi çözümler geliştirme süreçlerini dönüştürme amacıyla Design Thinking metodolojisini uygulamalı olarak deneyimleme hedefi vardı.

Metot

Design Thinking metoduyla empati, anlamlandırma, fikir geliştirme, mvp tasarımı ve saha test süreçleri uygulamalı bir şekilde deneyimlendi. Bu sayede, müşteri ihtiyaçlarına odaklanılıp problemin derinlemesine keşfedilmesi, yenilikçi fikirlerin geliştirilmesi ve hızlı prototiplemesi gibi adımlar gerçekleştirildi.

Süreç

Innovation Fundamentals programında sürdürülebilirlik hedefleri çerçevesinde rol alan farklı disiplinlerdeki katılımcılarla bir araya gelinmiş ve Design Thinking metodolojisini interaktif çalıştaylarla deneyimleme fırsatı elde edilmiştir. Süreç boyunca, katılımcılar ihtiyaç ve problem odaklı müşteri görüşmeleri gerçekleştirmiş ve bu görüşmelerden elde edilen verileri kullanarak yenilikçi fikirler üretmişlerdir. Varsayımların sorgulanması ve prototipleme adımları da sürece dahil edilmiştir.

Sonuç

Süreç sonunda Design Thinking metodolojisine ve kurum içi girişimciliğe dair birçok kazanım elde edilmiştir. Sürdürülebilirlik Ekibi’ne Design Thinking metotlarını uygulamalı olarak deneyimleme fırsatı sunulmuştur. Bu deneyim, Sürdürülebilirlik Ekibi’nin yeteneklerini artırmış ve şirket içindeki inovasyon kültürünün gelişmesine katkı sağlamıştır.

Factory Innovation Network'un web sitesine ulaşmak için aşağıdaki QR kodu okutabilirsiniz.

Black & White Beauty Hair Salon Logo (1).png

İnovasyona hazır mısınız?

İletişime geç, ilham al!