Ford Otosan

İnovasyon Yetkinlik Transferi

Hakkında

Ford Otosan, Ford Motor Company’nin ve Koç Holding’in eşit oranda hisse sahibi oldukları halka açık bir şirkettir. 2004 yılından bu yana, Türkiye’nin en fazla ihracat yapan ilk 3 şirketi arasında yer alan Ford Otosan, son 9 yıldır otomotiv sektörü ihracat şampiyonu ve son 5 yıldır Türkiye ihracat şampiyonu olma başarısını göstermektedir. 2019 yılında da 5 kıtada 96 ülkeye yaptığı 5,9 milyar dolar tutarındaki araç ve parça ihracatı ile Türkiye ihracat şampiyonu olmuştur.

Mesele

Kurumiçi girişimci takımlarının seçilmesi, takımlaştırılması, şirket çalışanlarıyla yeni müşteri deneyimleri tasarlamak, beyaz yaka ve mavi yakanın inovasyon farkındalığını arttırmak.

Metot

Takım seçimi ve tasarım düşüncesi metotları ile takımlar halinde müşteri deneyimini farklılaştıracak hizmetler tasarlanması, şirket genelinde yapılan inovasyon doygunluk endeksi çalışmasıyla mavi yaka farkındalık eğitimleri sonrası değişim ölçümü metodları kullanılmıştır.

Süreç

Sürece tüm firma geneli takım çağrısı yapılarak başlandı. Özgür iradeyle gelen başvuruların inovasyon bilgisi, inovasyon ilgisi ve karakter analizi şeklindeki üç anket ile değerlendirilmesi ardından buradan çıkan verilerle takım formasyonunu oluşturmak ve bireyleri daha iyi tanımak için takım oluşturma çalıştayı yapıldı. Şirket içi departmanlara dahil takımlarla tasarım düşüncesi çalıştayları yapılarak özellikle müşteri deneyimini iyileştirecek çözümler geliştirildi.

Kiosklar kullanılarak mavi yaka çalışanların inovasyon bilgisi ölçüldü. Mavi Yaka çalışanlarından 387 tanesine 3 saatlik çalıştay ile birebir dokunuldu, inovasyon farkındalıkları çalıştaylara katılımlarıyla gerçekleşti. Bu çalışma süreciyle 1200 mavi yaka çalışana kiosklar kullanılarak anket yapıldı ve aradaki fark ortaya koyuldu.

Sonuç ve Çıktılar

Kiosklar kullanılarak mavi yaka çalışanların inovasyon bilgisi ölçüldü. Mavi Yaka çalışanlarından 387 tanesine 3 saatlik çalıştay ile birebir dokunuldu, inovasyon farkındalıkları çalıştaylara katılımlarıyla gerçekleşti. Bu çalışma süreciyle 1200 mavi yaka çalışana kiosklar kullanılarak anket yapıldı ve aradaki fark ortaya koyuldu.

İnovasyona hazır mısınız?

İletişime geç, ilham al!