Polisan Holding A.Ş.

Hayal Mühendisliği- Kurum içi Girişimcilik Programı

polisan-holding.png

1964 yılında kimya fabrikasıyla temelleri atılan, yarım asrı aşkın köklü geçmişiyle
Polisan Holding sermayesine ve yönetimine katıldığı şirketler arasında koordinasyonu
sağlamak, sevk ve idare edilmelerini temin etmek, planlama, pazarlama, mali işler,
finansman ve fon yönetimi, hukuk, insan kaynakları ve bilgi işlem alanlarında gelişmiş
tekniklerle çalışmalarını sağlamak amacıyla kurulmuş olup faaliyetlerini bu yönde
sürdürmektedir.

Mesele

Holding bünyesinde ikincisi düzenlenen “Hayal Mühendisliği” kurum içi girişimcilik
programı kapsamında sürece dahil olan 10 girişim takımının Tasarımcı Düşünce ve
Yalın Girişim metotlarını deneyimleyerek müşterilerine değer yaratacak yeni ürünlerin
tasarlanması ve kurum çapında farkındalığın arttırılması hedeflenmiştir.

Screen Shot 2022-10-13 at 15.32.24.png
Screen Shot 2022-10-13 at 15.32.29.png

Metot

GOOINN, Tasarımcı Düşünce (Design Thinking) ve Yalın Girişim (Lean Startup)
metotlarını içeren “İhtiyaçların Ürününü Tasarlama”, “Yalın İş Modeli Kanvası”,
“Yatırımcı Sunumu” eğitimleri ve atölye çalışmaları tasarlamıştır.

Süreç

Hayal Mühendisliği kurum içi girişimcilik programı sürecine dahil olan 10 girişim takımı
ile fiziksel ve online çalıştaylar eşliğinde problem keşfi, persona bakış açısı ile hedef
kitle belirleme, fikir geliştirme, iş modeli tasarımı, yatırımcı sunumu hazırlanması ve
sunumu adımlarının detaylı bir şekilde deneyimlenmesi ve süreç boyunca
desteklenmesi yöntemleri uygulanmıştır.

Screen Shot 2022-10-13 at 15.32.35.png
Screen Shot 2022-10-13 at 15.32.40.png

Sonuç ve Çıktılar

10 girişim takımı, Tasarımcı Düşünce ve Yalın Girişim metotlarını deneyimleyerek girişim projelerini geliştirmiştir.

Sonuç ve Çıktılar

Müşteriye değer yaratan “Yenilikçi İş Fikri”, “Yenilikçi Pazarlama Fikri”, “Müşteri Süreçlerinde İyileştirmeler” ve “Verimlilik Arttırma ve Maliyet Azaltma Faaliyetleri” başlıklarında öne çıkan kurum içi girişimci projeleri belirlenmiştir.

Screen Shot 2022-10-13 at 15.32.45.png

İnovasyona hazır mısınız?

İletişime geç, ilham al!