Sabancı ARF

Sabancı ARF Almost Ready to Fly Girişim Hızlandırma Programı

slider-2.png

Sabancı ARF Almost Ready to Fly, Sabancı Topluluk şirketi çalışanları ve erken aşma dış girişimcilerin başvurusuna açık, 20 haftalık zaman diliminde, katılımcının içinde bulunduğu olgunluk seviyesine göre farklı süreçler barındıran butik bir hızlandırma programıdır.
Açık inovasyonu desteklemek ve girişimcilerin yeni yeşerteceği fikirlere/teknolojilere gerek mentörlük, yapısal destek, açık ofis imkanı ve topluluk şirketleri ile poc (proof of concept) yapılması, gerek ise nakit ile ön tohum yatırımı sağlayarak destek olunmaktadır.

Mesele

20 haftalık zaman diliminde programa katılmaya hak kazanan topluluk içi ve dış girişimcilerin mevcut iş modellerini iyileştirme, sahada yeni değer alanlarının keşfi, topluluk şirketleriyle poc yapabilme ve yeni müşteri edinmeleri konusunda yönlendirilmesi gerekiyordu.

jason-goodman-Oalh2MojUuk-unsplash.jpg
kvalifik-5Q07sS54D0Q-unsplash.jpg

Metot

Build to Innovate Framework, Açık İnovasyon, Speed Mentoring, Design Thinking, Lean Startup, OKR, Pre-Mortem, Stratejik ve Müşteri odaklı düşünme metotları kullanıldı. Bu sayede girişimlerin mevcut iş modelleri iyileştirildi, ürün hizmet geliştirmeleri ve saha testlerini yürütmeleri sağlandı, olası riskler tespit edildi ve metrik bazlı performanslarının ölçülmesi ve topluluk şirketlerinden başlamak üzere hedef sektörlerindeki kurumlara poc/satış yapmaları sağlandı.

Süreç

Topluluk içi ve dış girişimciler için 20 haftalık her girişime özel bir süreç tasarlandı. Bu süreçte topluluk içi ve dış girişimciler için 2 program kitapçığı hazırlandı ve şeffaf şekilde web sitesinden paylaşıldı. Sabancı ARF ekibiyle birlikte değerlendirme kriterleri doğrultusunda gelen başvurular değerlendirildi, short liste kalan girişimlerle online mülakatlar gerçekleştirildi. Topluluk içi girişimler için takımlaştırma çalıştayı gerçekleştirildi bu sayede ideal girişim takımları oluşturuldu. 20 hafta boyunca Sabancı ARF ekibi ve 3 Gooinn danışmanı ile 9 dış girişim ve 5 topluluk içi girişim için hafta da 2 gün birebir mentörlük seansları gerçekleştirildi. Bu seanslarda girişimlerin mevcut durumları analiz edildi, girişime özel yol haritaları çizildi. Ayrıca, sunum iletişim yetkinlikleri geliştirilmesi, fikri mülkiyet hakları ve olası hukuksal konular, medya eğitimi ve UX/UI bakış açısı gelişimi için seminerler ve birebir mentörlükler verildi. Yatırımcı bakış açısının paylaşımı için, topluluk içi ve topluluk dışı VC liderleri ile görüşmeler organize edildi.

theo-crazzolara-xDyv5ZItvkY-unsplash.jpg
startup-g7cceeee16_1920.jpg

Topluluk İçi Girişimler

Fikir çağrısı yapılarak belirlenen odak alanlarında fikirlerin toplanması, değerlendirilmesi, sürecin verimliliği göz önünde bulundurularak belirlenmiş sayı kadar fikre düşürülmesi ve belirlenen sayıdaki fikir için takım çağrısı yapıldı. 5 fikir için başvuran kişilerin inovasyon bilgileri, ilgileri, karakter analizleri yapılması ve tam günlük online takımlaştırma çalıştayı sonucunda ekip üyelerininde kararları göz önüne alınarak multidisipliner girişim takımları oluşturuldu. Takımlara seçilen topluluk çalışanları mevcut işlerinden muaf tutulup tüm özlük hakları korunurak 20 hafta boyunca kendi girişimleri için çalışma fırsatı elde ettiler. Takımlar ile ilk 10 haftalık süreçte, haftada 2 saatlik birebir mentörlük seansları gerçekleştirildi. Bu seanslarda Design Thinking metodu ile problem-müşteri uyumu, persona doğrulama, çözüm doğrulama ve pazar doğrulama adımlarıyla MVP ürün geliştirmeleri sağlandı. Bu sayede sahada birden fazla kez valide edilmiş iş modelleri oluşturuldu.
Ara sunumlar sonrası 10 hafta boyunca MVP seviyelerindeki ürünlerini geliştirme, dijital testler ve sahada müşteri edinimi gibi çalışmalar gerçekleştirildi. Müşteri ve tedarikçi sözleşmeleri imzalandı. Projelerin 4/5’i fatura keser ve ilk müşterilerini edinmiş hale getirildi. Program sonunda gerçekleştirilen Sabancı ARF On Air Demo Day sonrası seçilen, başarılı girişimler yatırım alıp kendi şirketlerini kurarak süreci tamamladılar.

Dış Girişimler

Sürece dahil olan 9 dış girişimle ilk iş Lean-Startup metodu ile kur-ölç-öğren yaklaşımıyla bir çok varsayımda bulunup bu varsayımlara metrikler belirlendi ve yeni müşteri, iş birlikleri sağlamaları özelinde çalışmalar gerçekleştirildi. Bu süreç Experiment Loop (Deney Tasarım Döngüsü) ile gerçekleştirildi, bu sayede hipotezler oluşturuldu, sahada beklenilen davranışlar, gözlemler ve öğrenimlerle yeni deneyler tasarlandı.
Her bir girişim için OKR tasarımları gerçekleştirildi. Bu sayede girişimlerin metrik bazlı hedefler oluşturması ve bu kası edinmeleri sağlandı.
Pre-mortem metodu ile girişimlerin olası riskleri ön görmeleri ve bu risklere karşı nasıl tepki verecekleri planlandı.
Ortaklar arası sözleşmelerinin ve fikri mülkiyet hakları konusundaki gelişim adımlarının atılması sağlandı. Müşteri veya yatırım amaçlı yurtdışı bağlantıları yapıldı.

1_rvCXltfo303ejZUemaczPw.jpeg
thisisengineering-raeng-kr-olxRwCa4-unsplash.jpg

Sonuç ve Çıktılar

Sabancı Topluluğu’nun, girişimcilik ekosistemine ve açık inovasyona katkı sunmayı amaçlayan Sabancı ARF Almost Ready to Fly programı ilk dönem mezunlarını verdi. 06 Nisan tarihinde Sabancı Center’da düzenlenen Sabancı ARF On Air Demo Day’de programa dahil olan 14 girişim arasından 8 girişime; Blueit, Bpreg, Kidu, Kozalak, Köstebek, Leadport, MİOTE ve TheClico Sabancı ARF’ın 150 bin dolara kadar ek yatırım yapacağı açıklandı. Bununla birlikte programda sağlanan ayni ve nakdi destek miktarı 60 milyon TL’ye ulaştı. Demo Day’de fiziki katılımcı sayısı 400 olurken, linkedin canlı yayınında 300 kişi programı izledi.

İnovasyona hazır mısınız?

İletişime geç, ilham al!