Takım Görselleri-3.png

Serhat Bilge - İnovasyon Danışmanı

İTÜ Maden Mühendisliği lisansını, tasarım ve inovasyon ilgisi ve deneyimleri nedeniyle, “Unlocking the Potential of Digitalization in Mining Enterprises through Human-Centered Design: A Case Study in Turkey” konulu çalışmasıyla bitirdi. Bu sırada Stanford Universitesi Hasso Plattner İnstitute of Design (d.school) tarafından University Innovation Fellow olarak seçildi ve program bitiminin ardından yine aynı program kapsamında üç sene boyunca program mentoru [UIGuide] olarak görev aldı. Güncel olarak program kapsamında her sene gerçekleşen global buluşma kapsamında Program Koordinatörü olarak görev almakta.
Çeşitli yurtdışı ve yurtiçi stajlarından sonra kurumsal kariyer hayatına Eczacıbaşı Topluluğu’nda Emre Eczacıbaşı ile birlikte İnovasyon Uzmanı olarak başladı ve iki buçuk senelik bu deneyim kapsamında ağırlıklı olarak inovasyon stratejisi, kurum içi girişimcilik, dijital ürün yönetimi ve inovasyon iletişimi konularına odaklandı. Bu deneyim ile birlikte Ardındandan ATÖLYE’de Öğrenme Tasarımcı olarak kurum içi inovasyon programı yönetimi ve yaratıcı endüstriler özelinde strateji gelişimi konularına odaklanırken aynı zamanda organizasyon içinde sürdürülebilirlik, dijital entegrasyonlar ve iş yaşamında iyi olma hali konularında inisiyatiflerde rol aldı.
Mindfulness ilgisinden dolayı University of California, Los Angeles Mindful Awareness Research Center’da on aylık yoğun bir eğitim programı tamamladı ve bu öğrenimlerini organizasyonel ve bireysel inovasyon dönüşümlerini katma değer olarak kullanmak için modelledi. Güncel olarak bu konuda eğitim çalışmaları ve içerik üretimleri gerçekleştiriyor.
GOOINN’e İnovasyon Danışmanı olarak katılan Serhat, amacını “Bireylerin bilinç durum dönüşümlerini sağlayarak iş dünyasında gerçekleşecek inovasyonları mümkün kılmak” olarak tanımlıyor.