%100remoteinnovation.png

İnovasyon Yetkinlik Transferi

İhtiyaç odaklı, iterasyon yaklaşımı ile kültürel değişikliği yaygınlaştırıyoruz

Kim için?

Yeni nesil inovasyon kültürüne sahip olmak ve inovasyon yetkinliğine ve girişimci zihniyete sahip çalışanlar yaratmak isteyen şirketler.

Ne için?

Şirketin hedeflerine rehberlik edecek inovasyon stratejisini belirlemek.
İnovasyon yeteneğine sahip çalışanları keşfetmek.
Ölçülebilir ve izlenebilir yenilik yönetimini sağlamak.
Tekrarlayan yenilikçi ürün ve hizmet üretim yöntemlerine sahip olmak.
Kullanıcıların / müşterilerin ihtiyaçları ile başlayan bir düşünce yapısı oluşturmak.

Nasıl?

Şirketin ihtiyaç ve gelişim alanlarından beslenen strateji çalıştayları, inovasyon doygunluk endeksi raporunun oluşturulması, inovasyon yönetim platformunun entegrasyonu, ekiplerin inşası, tasarım düşüncesi, yalın girişim ve müşteri doğrulama metodolojileri kullanılarak takım atölyeleri, MVP ve MVE oluşturma, test tasarımı, yatırımcı sunumu, OKR ve mentorluk ile uçtan uca inovasyon süreci.

Science Direct'te yayınlanan metodolojimize ait makalemizi okumak ve indirmek için:

İnovasyon Kültürü
Yeni Düşünme ve Çalışma Yöntemleri
Yenilikçi Ürün ve Hizmet Çıktıları
how-5day_innovation_sprints.png

Çözüm Testi Tasarımı (5-Gün)

Spesifik sorunlar için hızlı sonuç elde edeceğiniz testler

Kim için?

Yeni ürün,hizmet ve özellik seti geliştirmekten sorumlu; kurumiçi takımlar, startup takımı ve scaleup takımı için uygundur.

Ne için?

Sahadan müşteri geri bildirimi ve yeni bilgilerin toplanması.
Riskli hipotezlerin ucuz ve hızlı bir şekilde denenmesi.
Doğrulanmış ürün ve hizmetlerin kullanıcılarına hızlıca ulaştırılması.
Doğrulanamayan çözümlerin elenerek doğru yatırım kararının verilmesi.

Nasıl?

Ekiplerin yeni iş modellerini, yeni özellikleri, yeni kanalları vb. doğrulamak için gerçek müşteri öngörülerini deneyimlediği, yeni çözümler tasarladığı ve test ettiği özel yenilik döngüsü.

Çözüm Doğrulama
İhtiyaç Doğrulama
Kullanıcı/Müşteri Doğrulama
Hızlı Test Tasarımı
for-who-5day_innovation_sprints.png

Kurumiçi Hızlandırıcı

Kurumiçi takımlar ile mesele odaklı yenilikçi ürün ve hizmet çıktıları

Kim için?

Yeni ürünler / hizmetler geliştirmek için multidisipliner ekipleri bir araya getirerek şirketin iş kolu içinde veya dışında yenilikçi çözümler üretmeye çalışan şirketler.

Ne için?

Yenilikçi iş alanlarını keşfetmek, fikir geliştirmek, saha doğrulamları, hızlı ürün ve hizmet denemeleri yapmak, girişimci olarak çalışanlar yaratmak.

Nasıl?

Tasarım düşüncesi, yalın girişim yöntemleri ile, hedef müşterilerin ihtiyaçlarından yola çıkarak yenilikçi çözümler geliştireceğiniz çalıştay ve saha çalışmaları ile iş modelleri üretilir, pretotipler test edilir.

Doğrulanmış Pretotipler (MVP)
Doğrulanmış İş Modelleri
Yatırımcı-Yönetici Sunumu
for-who-startup.png

Startup İşbirliği Çalıştayları

Kurumların müşteri ihtiyaçlarına, girişimler ile çözüm oluşturma

Kim için?

Müşterilerine değer sunmak için girişimler ile işbirliği arayışında olan kurumsal takımlar için uygundur.

Ne için?

Başarılı iş modelleri ile şirketin operasyonel ve ürün ihtiyaçlarını çözmek.
Girişimler ile çalışma kültür ve yöntemini geliştirmek
Hızlı çözümler ile kullanıcı ve müşterilere değer sunmak

Nasıl?

Şirketin ilgili departmanı veya ekibi ile çözmek istedikleri probleme en uygun girişimler seçilir. Sunduklara değerlere göre uygun girişim kararı verilir, ortak iş modeli geliştirme çalıştayları ile müşteri ve kullanıcıların karşısına çıkarılabilecek çözüm ve değer teklifleri oluşturulur.

Kurum İhtiyaçları Analizi
Çözüm-İhtiyaç Eşleştirmesi
Ortak İş Modeli Geliştirme
1_CyoNcQZyD06j3tGT2mSGQA.png

Doomsday Checkup

Kriz dönemlerinin getirdiği ihtiyaçlara yenilikçi çözümler geliştirme

Kim için?

Kriz dönemlerine yönelik yeni ihtiyaçlara çözüm arayan multidisipliner takımlara uygun.

Ne için?

İnovasyonun temeli, doğru problem veya ihtiyaçlara karşılık gelen yenilikçi iş modelleriyle mümkün. Krizler kurumları sarsabildiği kadar, dirençli kurumlara ise yeni fırsat ve gelişim noktalarını da beraberinde getiriyor. Değer zinciri ve çevresindeki fırsatları keşfetmek ve çözüm geliştirmek için en hızlı teste hazırlık yöntemi olarak kullanılır.

Nasıl?

Kurumun müşterileri ile temas noktalarından doğan ihtiyaçları keşfederek, müşteri tiplerinin analiz edilmesinin ardından dünya trendleri ve iyi örnekleri ile beslenen yenilikçi çözümlerin oluşturulmasıyla gerçekleşir. Kurumun sunduğu hizmet ve ürün değer zincirindeki konumlandırılması yapılır.

Doomsday Checkup Sunumu

Daha detaylı bilgi almak ve sunumu indirmek için lütfen linke tıklayınız -> https://bit.ly/2N4MKsX

İhtiyaç Haritası Oluşturma
Yenilikçi Çözüm Geliştirme
Portfolyo Keşfet&Geliştir