Unilever

Kurumsal Hızlandırıcı

Hakkında

Unilever’in Türkiye yolculuğu, Sunlight markalı ürünlerine dayanmaktadır. Türkiye’deki, ilk yatırımları 1952’de İstanbul/Bakırköy’de kurulan SANA fabrikasıyla gerçekleşmiştir. Unilever Türkiye, bugün 8 fabrika yatırımı, 5.000’i aşkın çalışanı ve 34 ülkeye ihracatıyla Türkiye ekonomisine katma değer sağlamaktadır.

Mesele

Farklı kategorilerde yer alan tedarik zinciri operasyonlarında keşfedilecek ihtiyaç ve problemlere yenilikçi çözümler ve sürdürülebilir deneyimler geliştirilmesi.

Metot

Süreç, tasarım düşüncesi ve yalın girişim metodolojileri; zihin haritası, problem önceliklendirme, persona, deneyim haritası, içgörü toplama, içgörüleri anlamlandırma, değer teklifi, iş modeli gibi kanvaslara ek olarak fikir üretim slaytları ve MVP & MVE testleriyle yürütüldü.

Süreç

Tedarik zincirinde kategori ile ilgili departmanda görev alan çalışanlar ile takımlar oluşturuldu. Takımlar ile bugüne kadar problemleri yaşanan süreçlerin haritalamaları yapıldı. Hedef operasyon alanı ile ilgili personlar belirlendikten sonra varsayımsal deneyim haritaları oluşturuldu.

Daha sonra sahaya çıkılarak hedef operasyonlar yerinde deneyimlendi ve operasyonu gerçekleştiren kişiler ile iç görü görüşmeleri gerçekleştirildi. Nitel ve nicel olarak toplanan datalar anlamlı hale getirilerek çözüm setlerine evriltildi. Oluşturulan çözüm setleri minimum geçerli ürün ve minimum geçerli deneyim yaklaşımları ile tasarlanarak sahada gerçek operasyonlarda test edildi ve doğrulandı.

Sonuç ve Çıktılar

Marketlere yapılan dondurma dağıtım operasyonlarında sipariş oluşturulmasından, mal kabul sürecine kadar uçtan uca deneyim sahada deneyimlenerek uyuşmazlık çıkan noktaların tespitini ve raporlamasını kolaylaştıran bildirim ürünü ve soğuk depolarda ürün istif ve planlama üzerine tahminleme sağlayarak toplama verimliliğini artıran algoritma geliştirildi.

İnovasyona hazır mısınız?

İletişime geç, ilham al!