Vodafone

Program Hızlandırıcılığı ve Mentorluk

vodafone-scaled.jpg

Dünyanın en büyük teknoloji iletişimi şirketlerinden biri olan Vodafone Grubu’nun bünyesinde yer alan Vodafone Türkiye, “herkes için dijital bir gelecek inşa etme” vizyonu doğrultusunda, birey ve kurumlara sabit, mobil ve içerik hizmetleri dahil tüm telekomünikasyon teknolojilerini tek çatıda sunmaktadır.

Mesele

Şirket için sürdürülebilirlik hedefleri kapsamında açılan elektronik atıkların geri dönüşümü odaklı açık inovasyon sürecinin ürün geliştirme çalışmalarının yürütülmesi.

Metot

Tasarım Düşüncesi metodu kapsamında amaç belirleme, problem ayrıştırma, problem seçme, persona, müşteri deneyim haritası gibi kanvaslarla; müşteri görüşmeleri, anlamlandırma, iş modeli, MVP geliştirme, çözüm doğrulama, pazar doğrulama metodları kullanılmıştır.

Süreç

Bu çalışma takımların kanvaslar üzerinden danışmanlarımızla birer saatlik oturumlar halinde çalışarak gerçekleştirilmiştir. İnovasyon araçları adım adım birlikte doldurulmuştur.

Sonuç ve Çıktılar

Henüz devam etmekte olan sürecin şimdiye kadarki kısmında yüzlerce başvurudan seçilerek gelen 4 ekibe mentorluk vermeye ve onların ürünlerini geliştirmelerine yardımcı oluyoruz.