HEALTHTECH İLE İLGİLİ BİLMENİZ GEREKENLER (1).png

Zeynep Çelik

imecelab Yöneticisi

1) Sosyal inovasyon ve girişimciliğe duyduğunuz merak nereden geliyor?

imece olarak, “Toplumsal, çevresel, kültürel meselelere sürdürülebilir çözümler” mottosuyla hareket ediyoruz ve bu hareket alanını inşa eden başlıca kavramlardan ikisi sosyal inovasyon ve girişimcilik oluyor. imece’nin 2016 yılında yola çıkış sorusu “Önemli toplumsal meselelere çözüm üretecek mekanizmaları nasıl tasarlayabiliriz?” olarak özetleyebiliriz. Bu tasarım sürecini bireylerin, kamunun, sivil toplumun, özel şirketlerin ve girişimlerin el birliğiyle ilerletmesi sosyal inovasyon ekosisteminin güçlenmesi anlamına geliyor ve bu bizi heyecanlandırıyor. “Mevcut problemlerin çözümü ve daha sürdürülebilir bir gelecek için sistemsel dönüşümü tetikleyebilecek en etkili aktörler sosyal girişimciler ve gençler. Bu yüzden gençlik ve girişimcilik programları yürütmeyi de önemsiyoruz. Bunların paralelinde, farklı disiplinlerin ya da teknolojik gelişmelerin, sosyal faydayla bağ kurmasına öncülük edecek partnerliklere de öncelik veriyoruz. Akbank LAB ekibiyle beraber hayata geçirdiğimiz ve onarıcı finans alanına odaklanan ReFi Türkiye programı da bunun örneklerinden birisi.

2) WEB 3.0 inovasyona nasıl yardım edecek?

Web3 ve genel olarak internet insanlığın en önemli koordinasyon aracı. Web3’ün farklı insan ve kurumları toplumsal, çevresel meseleler etrafında koordine olmasını, teşvik ve yönetişim modelleri sayesinde de çok daha fazla insanın işbirliği yapmasını ve ortak hareket etmesini sağlayacağı bir noktadayız. Web3’ün en önemli özelliği farklı düşünceleri deneysel bir ortamda bir araya getimesi olduğu için bu özellik, inovasyona yardım edecek.

Web3 bir yandan yenilikçi fikirlerin fonlanmasına yeni finansal modeller sağlarken bir yandan da yeni fikirleri geliştirecek olan yeni nesil yeteneklerin ilgisini çekmesi nedeniyle inovasyona daha fazla alan açacak.

3) WEB 3.0 toplumsal ve çevresel çözümlere ortak olabilecek mi/nasıl kullanılacak?

Burada bu yeni teknolojiyi hayatımız için en kritik, hatta varoluşsal riskleri aşmak için kullanmamız üzerinden bir bakış açısı doğuyor. Daha önce çözmesi karlı olmayan ya da sadece gönüllülük ve bağış gibi modellerle çözümü mümkün olan yöntemler yerine yeni tip ekonomik teşvikler ve ekonomik modeller kurmamızı sağlıyor. Bundan önce sadece harcama ya da maliyet olarak bakılan bir çok faaliyet, bu ekonomik teşvikler ve modeller sayesinde artık yatırıma dönüşebiliyor. Bu yüzden toplumsal ve çevresel meselelerin çözümlerinde de çok aktif olarak kullanılacak.

4) WEB 3.0 dünyasına hazırlanmak isteyen gençlere tavsiyeler?

Web3 “birlikte nasıl çalışıyoruz” ve “kendini geliştirme, kendini dönüştürme, bir önceki dünyanın dogmalarını, baskılarını üzerinden atabilme” gibi konuların alanı. Bu nedenle, verilebilecek tavsiyeler, hem kişisel dönüşüm sağlamak ve kendi halet-i ruhiyelerine bakmak, hem de diğer insanlarla nasıl çalıştığını görmek için ortak proje yapmak, Blockchain öğrenci kulüpleri başta olmak üzere öğrenci topluluklarına katılmak, sadece yazılımını ve metodolojisini değil, bir de bu işin felsefesini öğrenmek. Son dönemlerde ayrıca topluluk yöneticilerine, süreç tutuculara, doğru akışı sağlayabilen komünite sorumlularına ihtiyaç artıyor.

5) WEB 3.0 günlük hayatı nasıl etkileyecek?

Günlük hayatı, ekonomiyi dönüştürme hızıyla çok etkileyecek. Nasıl çalıştığınız ve nasıl para kazandığınız değişecek.

6) Çevrimiçi veriler üzerinde daha fazla kontrol sağlanması inovasyon alanına nasıl bir fayda sağlar?

Web2 dünyasında data kar ve kar maksimizasyonu için kullanıyor, nasıl petrol kullanıldığında dünyaya zarar veriyor; datanın da bazı kullanımlarında kutuplaşma ve halkın birbirine düşmesi gibi yan etkileri oluyor. Web3’te verinin sahipliği ve verinin şeffaf bir şekilde işlenme hali bu katma değersiz veri işleme ve şirketin, yatırımcının kar etmesi üzerinden değil de toplumun ortak ve müşterek değerler etrafında bu datayı kullanması alanına taşıyor. Web3 parayla ilişkimizi ve değer setlerimizi değiştirdiği gibi veriyle kurduğumuz ilişkiyi ve veri iş modellerini de değiştiriyor.

6) WEB 3.0 Blockchain desteğinin Türkiye’ye yansımasını nasıl gözlemleyeceğiz?

Her ne kadar global istatistikler, kripto ticaret üzerinden bir resim gösterse de, Web3 ekonomisine geçmiş insan sayısında ciddi bir artış olduğunu görüyoruz. Küresel sıralamalarda en önlerdeyiz. Bir yandan Türkiye’den bir akademisyenin, Cornell Üniversitesi’nden Emin Gün Sürer’in başlattığı, en çevreci ve en güçlü ekosistemlerden birine sahip olan Avalanche ile Türkiye’den yolun başında çekirdek bir komünite ile harekete geçildiğini görüyoruz. Ethereum’un Türkiye’den çok fazla gence burs vermesi, Ethereum Vakfı’nda diasporadan insanların yer alması ve bu diasporanın çok güçlü olması Türkiye’de epey bir dönüşümün şimdiden başladığını gösteriyor, etkilerini hissediyoruz. imece ve Akbank LAB’in ReFi Türkiye ile yapmak istediği, etki ekosistemini ve girişimciliği, Web3 ile buluşturarak ortak meselelere yeni yaklaşımlar, yeni işbirlikleri geliştirmek. Başlattığımız yolculukla Web3’ün Türkiye’deki etkisini hızlandırmayı ve artırmayı hedefliyoruz.

Bu içerik ilgini çekti mi?

GOOINN Quo Vadis Bülteni inovasyon, girişimcilik,
teknoloji gibi konularda makaleler, içgörüler, raporlar,
podcastler ve trendlerden oluşan bir koleksiyon.