Zorlu Holding

İnovasyon Kültürü Oluşturma ve Kurumiçi Hızlandırıcı

Zorlu Holding çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren Zorlu Grubu’na ait şirketlerin tek bir merkezden idaresinin gerçekleştirilmesi, şirketler arasındaki koordinasyonun sağlanması amacıyla 1990 yılında kurulmuştur. Temelleri 1953'te Denizli’nin Babadağ ilçesinde Hacı Mehmet Zorlu tarafından atılan Zorlu Holding; tüketici elektroniği, beyaz eşya, bilgi teknolojileri, enerji, gayrimenkul, metalürji ve savunma sektörlerinde faaliyetlerine devam etmektedir.

Mesele

Holding kurumsal iletişim yürütücülüğünde başlatılan projenin amacı Akıllı Hayat 2030 sürdürülebilirlik vizyonunun en önemli parçalarından biri olan inovasyon ve girişimcilik kültürün kuruma entegre edilmesi, yaygınlaştırılmasıdır. İçerde yapısı kurulmuş, süreçleri netleştirilmiş bir yaklaşım ile kendi içinden girişimler çıkaran bir makine haline gelmesi hedeflenen projede değer, dışarı çıkan girişimler kadar çıkmayan girişimlerde çalışmalara katılmış bireylerin yetkinliklerini geliştirerek kurumda kültür yaygınlaştırma ve girişimcilik elçileri olarak konumlanmasıyla meydana gelir.

Metot

GOOINN metodolojisi kapsamında, Tasarım Düşüncesi, Yalın Yeni Girişim, OKR metodlarının her birinin Zorlu Holding’in kurum içinde yaygınlaştırmak istediği inovasyon ve girişimcilik kültürü bağlamında kurumiçi girişimlerin çıkması için kurgulanmış özel araç ve içerikler ile gerçekleştirilen, birebir çalıştayları içeren bir süreç.

Süreç

Zorlu Holding’in sahip olduğu Akıllı Hayat 2030 sürdürülebilirlik vizyonu ve GOOINN’in sunduğu Venture Builder yapı hizmeti ortaklığında, kurumun çıktı beklentileri anlaşılmış, uygun metot, yöntem, araç ve süreçler ile şirkete özel olarak bir proje tasarlanması. Sürecin başında yapılan strateji çalıştayı ile anlık inovasyon doygunluk endeksi hesaplanarak şirketin 2 yıllık inovasyon hedefleri, vizyonu ve misyonu ortaya çıkarılması.

Meseleler olarak belirlenen odak alanları doğrultusunda kuruma entegrasyonu yapılan inovasyon platformu aracı ile fikirlerin toplanması ve yönetilmesi için uygun zemin oluşturulması. Fikir çağrısı yapılarak belirlenen odak konularında fikirler toplanması, değerlendirilmesi, sürecin verimliliği göz önünde bulundurularak belirlenmiş sayı kadar fikre düşürülmesi ve belirlenen sayıdaki fikir için takım çağrısı yapılması.

Her fikir için başvuran kişilerin inovasyon bilgileri, ilgileri, karakter analizleri yapılması ve yarım günlük online birebir çalıştaylar sonucuyla takımların seçilmesi. Takımlar ile önce üç buçuk aylık bir süreçte, haftada 32 saatlik birebir çalıştayların gerçekleştirilmesi. Bu çalışmalarda problem-müşteri uyumu, persona doğrulama, çözüm doğrulama ve pazar doğrulama adımlarının MVP seviyesinde gerçekleştirilmesi.

İlk yönetim sunumu sonrası beklediği tohum yatırımı alabilen takımlarla pazar doğrulaması adımına geçilmesi. Bu aşamada çözünürlüğü daha yüksek MVP’ler yaparak takımların ilk faturalarını kesilmesine kadar gidilmesi. Hazırlanan finansal analiz ve problem-müşteri-pazar uyumu final sunumda sunularak ürünün hayata geçme yatırımlarının istenmesi. İlk yönetim sunumundan başarıyla geçen takımlar ile yatırım masasına oturulması.

Final sunumu sonrası seçilen, başarılı takımların yatırım almaları ve kendi şirketlerini kurarak süreci tamamlamaları. İlk turdan başarılı olan inovasyon takım üyeleri, inovasyon elçisi ünvanı ile ikinci turdaki takımlara rehberlik etmiştir. Böylece kazanılan yetkinlik şirket içinde kalarak sürdürülebilirlik sağlanmıştır.

Sonuç ve Çıktılar

2019 yılından itibaren gerçekleştirilen Parlak Bi’Fikir kurumiçi girişimcilik programının ilk döngüsünde sürece dahil olan 7 takımdan ConectoHub ve AbilityPool girişimleri yatırım alarak, Zorlu Holding ile ortaklık anlaşması imzaladılar.

İnovasyona hazır mısınız?

İletişime geç, ilham al!