Yeni Akım: Sessiz İstifa

Yeni Akım: Sessiz İstifa

Yeni Akım: Sessiz İstifa

Son dönemlerde sosyal medya kanallarından gözüme çarpan bir konu oldu: Sessiz İstifa. Bunun anlamı neydi, nasıl sessizce istifa edilir, neler yapılıyor, niye böyle bir durum ortaya çıktı gibi kafamda birçok soru işaretleri ile konu üzerinde araştırma yapma gereği duydum ve araştırmalarımı sizler ile de paylaşmak istedim. Hazırsak başlayalım.

Neymiş Bu Sessiz İstifa?

Sessiz İstifa konusunda çalışanlar istifa etmek yerine asgari düzeyde çalışmalarını sürdürüyor. “Quiet Quitting” olarak adlandırılan bu akımda çalışanlar ekstra efor sarf etmek, kendilerinden beklenenin ötesine geçmek veya fark yaratmak yerine belirlenen görev tanımlarının dışına çıkmıyor ve çalışmalarını minimize ediyor. Özellikle genç çalışanlar arasında yayılan bu akım bir vazgeçme biçimi olarak görülüyor. Peki bu noktaya nasıl gelindi? Aslında önceki dönemlerde var olan bu kavramın pandemi ile birlikte gün yüzüne çıkışını görüyoruz diyebiliriz. Çünkü pandemi her alanı etkilediği gibi çalışma biçimlerini de dönüştürdü ve çalışanların iş ve özel hayat dengesinde ciddi değişiklikler meydana getirdi. Bu iki hayat arasındaki sınırlar eskiye göre daha çok belirsizleşti ve birçok çalışanın öncelikli olarak motivasyonunu etkiledi.

Evden çalışma ile birlikte işverenlerin çalışanlarına özel hayatlarını etkileyecek şekilde görev vermeye başlaması çalışanların yıpranmasına sebep oldu. Ek olarak çalışanlar görev tanımlarının dışındaki işleri üstlenmek için harcadıkları fazladan zamanın onlar için bir anlam ifade etmediğini fark etti ve iş tatmininde ciddi düşüş yaşandı. Aslında bu bahsettiklerimin en temelinde şunu fark ediyoruz ki pandemi ile insanlar önemli bir şeyin farkına vardı: İnsan hayatının işten daha fazlası olduğu... Hayatın, sağlığın, kişisel motivasyonun, beklentilerin ve ruhsal durumun önemi günden güne arttı. Sağlıklı sınırlar koyma ihtiyacı ortaya çıktı. Koşuşturma ile geçen zaman akışına ve tükenmişlik durumuna bir tepki oluştu.

Ek üretkenlik veya verimlilik yaratma çabaları yerini çalışanların şirketi finansal olarak ödüllendirmesine bıraktı.State of the Global Workplace: 2022 Report [1] verilerine göre çalışanların çoğu işlerini anlamlı bulmadıklarını, hayatlarının iyi gitmediğini düşündüklerini veya hayatları hakkında gelecek için umutlu hissetmediklerini ifade ediyor. Microsoft’un [2] yaptığı çalışmadaki verilere göre çalışanlar artık sağlıklarına ve refahlarına daha fazla öncelik veriyor. Bununla birlikte Z ve milenyum kuşağının %53’ü 2022 yılı içerisinde iş değiştirmeyi düşünüyor.[3] Bu durum bile aslında ortaya çıkan atmosferi sergilemeye yetiyor.

redd-5U_28ojjgms-unsplash.jpg

Tüm bunlar ile birlikte akla şu soru geliyor: Sessiz istifanın oluşmasının ne gibi etkileri olabilir?

Sessiz istifa ile çalışanların zihinsel ve fiziksel sağlığını güçlendiren bağlılık, amaç ve memnuniyet duygusunu düşürebilir. Yöneticilerin ve ekip arkadaşlarının çalışanların çaba göstermediklerini fark etmelerine yol açabilir. Bu durum çalışanların pozisyonlarını tehlikeye atabilir ve gelecek fırsatlarının kaçırmalarına sebep olabilir.[4] Diğer yandan sessiz istifa stresin etkilerini en aza indirebilir, çalışanları zaman kaybı yaşayacakları üretkenlikten uzaklaştırmaya yardımcı olabilir.

Peki neler yapılabilir?

Biliyoruz ki çalışanlar ve işverenler arasında her iki tarafında etkilendiği bir ilişki bulunuyor. Burada empati kavramı çok kıymetli bir yer elde ediyor. Bu empati doğrultusunda; Şirketler çalışan deneyimini iyileştirmeye önem vermeli, aynı zamanda bu durumu planlayarak iyi yönetmelidir. Çalışanların stres yönetimlerinde yardımcı olmalı, diğer yandan akıl sağlıklarını birincil önceliklerine almalıdır. Pozitif bir çalışma kültürü oluşması için iş sınırlarını belirlemeli ve bu sınırlara saygı duymalıdır. Başarıyı hem maddi ham manevi ödüllendirmeli ve yeterli çalışma koşullarını sağlamalıdır.

Bununla birlikle şirketler çalışanlarına değer verdiklerini hissettirmeli ve çalışanların gerçekçi beklentilerini nasıl yönetecekleri konusunda yardımcı olmalıdır. Yetiştirdikleri ya da kalifiye çalışanlarını kaybetmeyi önlemek için onların motivasyonu ve genel yaşam kalitesini arttırmaya yönelik çalışmalar yapmalıdır. Çalışanların eğitim ve gelişim süreçleri yakından takip ederek kariyer beklentileri ve yolcukları belirlenmeli ve desteklenmelidir. Çalışanlar ise işe kendini vermeli, değer yaratma hevesiyle yenilikçi projeler üreterek çalıştıkları şirketlerin temel değer ve vizyonuna uygun hareket etmelidir.

Kaynaklar [1] Gallup, https://www.gallup.com/workplace/349484/state-of-the-global- workplace.aspx#ite-393245 [2] Weforum, What is quiet quitting?, https://www.weforum.org/agenda/2022/09/tiktok-quiet-quitting-explained/ [3] Microsoft, Great Expectation Making Hybrid Work Work, https://www.microsoft.com/en-us/worklab/work-trend-index/great- expectations-making-hybrid-work-work [4] Kariyer.net, “Sessiz istifa” tükenmişliğe bir tepki mi?, https://www.kariyer.net/kariyer-rehberi/sessiz-istifa-tukenmislige-bir-tepki-mi [5] AB Proje Yönetim Okulu, Sessiz İstifa Nedir? , https://www.abprojeyonetimi.com/sessiz-istifa-nedir/

Eğer bu tarz konular hakkında daha fazla ilham veren içeriğe ulaşmak istersen Gooinn İnovasyon Bültenine abone olabilirsin.

Ek olarak bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilir veya info@gooinn.co mailinden bizlere her zaman ulaşabilirsin.