Süreç İnovasyonu

Published by GOOINN on
Süreç İnovasyonu
Süreç inovasyonu, bir şirketin rekabetçi kalmasına ve müşteri taleplerini karşılamasına yardımcı olan ürün ya da hizmetlerinde yeni bir teknoloji veya yöntemi uygulamasıdır. Pazardaki rekabet, yüksek küreselleşme hızı, artan müşteri gereksinimleri ve teknoloji alanındaki gelişmeler şirketleri üre... Read More

İş Modeli İnovasyonu

Published by GOOINN on
İş Modeli İnovasyonu
İş modeli, bir şirketin değer yaratma ve bu değeri müşterilerine sunma süreçlerini kapsayan kavramsal bir çerçevedir. Şirketin kimin, hangi problemini, nasıl çözdüğünün; kime, neyi, nasıl sunduğunun ve nasıl para kazandığının şematik bir ifadesi denilebilir.İş modeli inovasyonu ise ... Read More

Sosyal İnovasyon

Published by GOOINN on
Sosyal İnovasyon
Stanford Üniversitesi'ndeki Center for Social Innovation tarafından sosyal sorunlara daha etkili, verimli ve sürdürülebilir çözümler üretmek olarak tanımlanan sosyal inovasyon, 2020 yılında hayatımıza giren COVID-19 pandemisi ile beraber şirketlerce daha da önem kazanmış durumda.... Read More

Ürün İnovasyonu

Published by GOOINN on
Ürün İnovasyonu
Ürün inovasyonu çok sayıda tüketicinin sahip olduğu bir sorunu yeni bir ürünle çözmeyi temsil eden inovasyon türüdür. Piyasada daha önce bu sorunu ele alan hiçbir ürün olmayabilir veya halihazırda farklı bir şekilde ele alan başka ürünler olabilir. Ürün inovasyonu yeni ürünlerin gel... Read More

Yıkıcı İnovasyon

Published by GOOINN on
Yıkıcı İnovasyon
Yıkıcı inovasyon yaklaşımı, ilk olarak 1995’te Harvard Business School profesörü Clayton Christensen tarafından geliştirilmiş bir teoridir.Yıkıcı inovasyon bir ürün veya hizmetin, mevcut tekliflerden daha uygun maliyetle, daha erişilebilir ve genellikle daha iyi performans göstermes... Read More