Türkiye İnovasyon ve Girişimcilik Raporu 2021

GOOINN olarak 330'dan fazla kişiyle bir araya gelerek Türkiye'deki şirketlerin inovasyon faaliyetlerini ve girişimcilik durumunu ortaya çıkarmak amacıyla yapılan kapsamlı bir araştırma gerçekleştirdik.

Kurucumuzun mesajı:

"Hazırladığımız rapor birçok kurum, vakıf, organizasyon ve kişi tarafından beğeniyle karşılandı, şimdiden referans olarak kullanılan bir doküman haline geldi. Bu durum bizi çok sevindirmekle birlikte, her yıl bu raporu yayınlayarak tüm ekosisteme fayda yaratmak için de motive etti."

Mesajın devamını okuyun

İnovasyon Raporu

Globaldeki ve Türkiye’deki inovasyon durumunu 360 derece ele aldık. Kurumlardaki ve girişimlerdeki inovasyon durumunu ve kültürünü, çalışanların kurumlardaki inovasyon çalışmalarına bakış açılarını ve öğrencilerin çalışmak istedikleri iş yeri beklentilerini öğrenmek için raporumuzu inceleyin.

+190 Sayfada Sizi Neler Bekliyor?

  • Genel Tanımlar: İnovasyon, Girişimcilik, Kurum İçi Girişimcilik, Dünyada ve Türkiye’de İnovasyona Bakış, Teknoloji Trendleri, İnovasyon Göstergeleri
  • Araştırma Bulguları: Şirketler, Girişimler, İnsan Kaynakları Tarafından İçgörüler; Çalışanlar Gözünden İnovasyon Kültürü Değerlendirmesi, Öğrencilerin İş Yeri Beklentileri
  • Sonuçlar: Genel Değerlendirme, İçgörü Anket Değerlendirmesi, Genel Anket Değerlendirmeleri

İnovasyon Raporumuzda

  • Kurumların ve girişimlerin pandemi öncesi inovasyon faaliyetlerindeki durumu ve pandemi sonrası bu alandaki değişimleri üzerinde durulmuştur.
  • Türkiye’deki kurumların ve girişimlerin inovasyon faaliyetleri, bu faaliyetler için belirlenen stratejileri, inovasyon çalışmalarının finansal kaynakları, bu faaliyetlerde kullanılan teknolojiler ve bu faaliyetleri etkileyen faktörler detaylı bir şekilde ele alınmıştır.

  • İnovasyon ihtiyacını belirleyen faktörler, inovasyon faaliyetlerine katkı sağlayan şirket içindeki departmanlar ve insan kaynakları politikası açısından ayrıntılı şekilde incelenmiştir.
  • Şirketlerde ve girişimlerde inovasyon kültürü, çalışanlar gözünden değerlendirilmiştir.
  • Öğrenciler açısından gelecekte çalışmak istedikleri iş yerleri ile ilgili beklentiler ele alınmıştır.
Şimdi İndirin!